KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Verslumo skatinimas 2014–2020“ valdytojo atrankos sąlygoms

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Verslumo skatinimas 2014–2020“ valdytojo atrankos sąlygoms

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl naujos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos planuojamos finansinės priemonės „Verslumo skatinimas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (Priemonė) valdytojo atrankos sąlygų. Naująją priemonę įgyvendins ir jos valdytoją atrinks „Invega“.

Įgyvendinant Priemonę numatoma padėti fiziniams asmenims pradėti savo verslą arba įmonėms – pradėti ir vystyti neseniai pradėtą verslą, teikiant paskolas iki 25 tūkst. eurų ir konsultacijas bei taip skatinant naujų darbo vietų kūrimą ir išlaikymą. Taip pat planuojama orientuotis į grupes, susiduriančias su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą : asmenis iki 29 m., neįgaliuosius asmenis, vyresnius negu 54 metų asmenis, bedarbius, moteris ir tuos, kurie kurs „žaliąsias“ (t. y. ekologiškas, taupančias energiją, naudojančias atsinaujinančius energijos šaltinius, vengiančias taršos ir kt.) darbo vietas.

Tikimasi, kad Priemonė sukurs pakankamą paskolų pradedantiesiems verslą pasiūlą, kuri darys teigiamą poveikį rinkai, prisidės prie bendrų užimtumo ir verslumo Lietuvoje rezultatų pasiekimo ir veiksmų programos tikslų įgyvendinimo.

Šiai priemonei įgyvendinti numatoma skirti 22 828 527 eurus iš Europos socialinio fondo lėšų. „Invegos“ atrinktas finansinės priemonės valdytojas taip pat turės papildomai prisidėti prie paskolų teikimo nuosavomis lėšomis.

Priemonė bus įgyvendinama pagal 2015 m. gruodžio 8 d. tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir „Invegos“ pasirašytą fondų fondo „Verslumo skatinimo fondas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ steigimo ir finansavimo sutartį. Ja remiantis buvo įsteigtas fondų fondas ir jame įgyvendinama priemonė, o fondų fondo valdytoja paskirta „Invega“.

Pastabas prašome pateikti iki 2016 m. vasario 12 d. el. pašto adresu viktorija.vaitkeviciene@invega.lt

Dokumentai:

Konkurso sąlygos

Konkurso sąlygų 1 priedas. Pasiūlymo forma

Konkurso sąlygų 2 priedas. Tiekėjo deklaracija

Konkurso sąlygų 3 priedas. Techninė užduotis

Konkurso sąlygų 4 priedas. Ataskaita apie LB deklaravimus

Konkurso sąlygų 5 priedas. Klientų aptarnavimo padalinių sąrašas

N-VSF-2014-2020-Konkurso-salygu-1-priedas-pasiulymo-forma