Kvietimas teikti paraiškas dėl dalies palūkanų kompensavimo

Kvietimas teikti paraiškas dėl dalies palūkanų kompensavimo

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) kviečia teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (toliau – Priemonė). Priemonės tikslas – smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams suteikti galimybę susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas paskolos palūkanas ir šias lėšas skirti kitiems verslo poreikiams.

Priemonei įgyvendinti papildomai skirta 5 mln. Eur lėšų.

Priemonės įgyvendinimo sąlygas nustato aprašas.

  • Kvietimo teikti paraiškas pradžia: 2020-02-17.
  • Kvietimo teikti paraiškas pabaiga: 2022-10-31.

Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

Visos nuo 2020 m. balandžio 1 d. pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-187 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ gautos paraiškos iki 2020 m. gegužės 14 d., jei sprendimai dėl finansavimo skyrimo ir dotacijos sutarties pasirašymo pagal pateiktas paraiškas iki šio įsakymo įsigaliojimo nebuvo priimti, yra vertinamos pagal Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 4-306.

Paraiškos teikiamos INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą INVEGOS internetinėje svetainėje.

Konsultacijos dėl Priemonės sąlygų teikiamos telefonu+370 5 210 7510 ir el. paštu dpk2@invega.lt.