Padidėjus minimaliam darbo užmokesčiui keičiasi subsidijų verslumui skatinti teikimo sąlyga

2015-06-17 LRV nutarimu Nr. 615 nuo liepos 1 d. minimalus darbo užmokestis padidinamas nuo 300 iki 325 Eur. Verslininkų, norinčių pasinaudoti priemone Subsidijos verslumui skatinti, darbuotojams apskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis turi būti ne mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą.

Nutarimas dėl minimaliojo darbo užmokesčio 2015-07-01