KVIETIMAS BAIGĖSI

Paskelbtas priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas

Paskelbtas priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas

Informuojame, kad interneto svetainėje esinvesticijos.lt, taip pat Ūkio ministerijos interneto svetainėje ukmin.lt paskelbtas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas.

Jūsų pastabų ir pasiūlymų laukiame iki š.m. rugsėjo 17 d. darbo dienos pabaigos el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt

Ūkio ministerijos priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“ įgyvendina UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Šia priemone siekiama palengvinti verslo subjektų finansinę naštą ir skatinti įmonių plėtrą. Priklausomai nuo paskolos rūšies kompensuos mažųjų ir vidutinių įmonių sumokėtas palūkanas nuo 50 proc. iki 100 proc. Kompensavimo laikotarpis – 36 mėnesiai.

2014-2020 m. ES finansavimo laikotarpiu jungtinę dalinio palūkanų kompensavimo priemonę sudaro trys dalinio palūkanų kompensavimo priemonės:

  • Dalinis palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų verslumui didinti (kvietimą planuojama paskelbti 2016 m. kovo mėn.);
  • Dalinis palūkanų kompensavimas labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) produktyvumui didinti (kvietimą planuojama paskelbti 2016 m. IV ketv.);
  • Dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms efektyvumui didinti (kvietimą planuojama paskelbti 2016 m. kovo mėn.)

 

2007-2013 m. laikotarpiu palūkanų kompensavimo priemonė buvo labai populiari. Nuo 2009 m. balandžio iki 2015 m. rugsėjo mėn. įmonėms kompensuotos palūkanos už 17,67 mln. eurų. Todėl Ūkio ministerija ir 2014-2020 m. periodu įgyvendins šią priemonę, skatinančią labai mažas, mažas ir vidutines įmones plėsti veiklą imant paskolas ir naudojantis finansine nuoma (lizingu) verslo plėtrai finansuoti.