Garantijų komitetas

Garantijų komitetas yra nuolat veikiantis INVEGOS patariamasis organas.

Garantijų komiteto pirmininką ir narius skiria ir atleidžia INVEGOS valdyba. Garantijų komiteto nariais skiriami INVEGOS darbuotojai.

Garantijų komiteto nariai:

Aušrinė Černienė
nuolatinė narė ir Garantijų komiteto pirmininkė
Verslo finansavimo vertinimo skyriaus vadovė
Sigita Rutkauskaitė
nuolatinė narė
Priemonių valdymo skyriaus vyresnioji projektų vadovė
Laimis Kindurys
nuolatinis narys
Kreditavimo skyriaus vadovas
Aistė Stonkienė
nuolatinė narė
Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus vadovė
Eglė Toliūnaitė
nuolatinė narė
Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji teisininkė
Pavel Krupenič
pakaitinis narys
Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus rizikų analizės ir valdymo ekspertas
Jūratė Blėdaitė-Katilienė
pakaitinė narė
Finansų valdymo skyriaus vadovė


Garantijų komitetas nagrinėja prašymus dėl garantijų suteikimo, garantijos suteikimo sąlygų pakeitimo, garantijos išmokos mokėjimo ir teikia pagal kompetenciją INVEGOS generaliniam direktoriui ar valdybai siūlymus dėl INVEGOS garantijos (ne) teikimo, garantijų suteikimo sąlygų keitimo, dėl garantijos išmokų (ne) mokėjimo, taip pat turi teisę teikti siūlymus dėl garantijų teikimo, administravimo bei stebėsenos procedūrų tobulinimo. Vadovaujantis INVEGOS įstatų 53.1 punktu, Garantijų komitetas nagrinėja prašymus suteikti INVEGOS garantijas (ar pakeisti garantijos suteikimo sąlygas), kai garantijos suma yra lygi 100.000 Eur ir daugiau.

Nuo 2020 m. birželio 29 d. Garantijų komitetui papildomai pavesta svarstyti klausimus ir teikti siūlymus dėl tiesiogiai teikiamų paskolų teikimo.