Valdybos ir stebėtojų tarybos narių veikla

Valdybos narių veiklos ataskaitos

Vadovaujantis Stebėtojų tarybos 2021-03-29 posėdžio sprendimu, nuo 2021-04-01 valdybos nariai neprivalo Stebėtojų tarybai teikti ketvirtinių ataskaitų. Kas ketvirtį valdybos pirmininkas Stebėtojų tarybai  pristato INVEGOS valdybos veiklą.