Portfelinės garantijos paskoloms/portfelinės garantijos lizingui

Garantijos, skirtos nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problemai spręsti, teikiamos už smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų imamas paskolas/ lizingo sandorius. Pagal šią priemonę UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) atrinktos finansų įstaigos paskolų/ lizingo gavėjams taiko palankesnius užstato reikalavimus bei mažesnes palūkanų normas, įtraukdami paskolas/ lizingo sandorius į garantuotų sandorių portfelius.

Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. paskolos/lizingo sandorio sumos grąžinimą finansų įstaigai. Šis dydis gali būti taikomas kiekvienam į finansų įstaigos portfelį įtrauktam sandoriui, tačiau bendra „Invega“ išmokų suma negali viršyti didžiausios išmokų sumos, ribojamos viršutinės ribos norma, t. y. 20 proc. Garantuotiems sandoriams finansų įstaigos taiko mažesnę pradinę įmoką bei mažesnę palūkanų maržą nei rinkos sąlygomis teikiamiems lizingo sandoriams. Portfelinė garantija teikiama kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.

Print Friendly, PDF & Email