Bendrieji UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ kontaktai

Telefonas
Elektroninis paštas
(+370~5) 2107510
Adresas
Įmonės kodas
Darbo laikas
Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius
110084026
I-IV: 8.00 – 17.00
V: 8.00 – 15.45
Duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Vilniaus filiale

Priemonės

Verslumo skatinimo fondo 2014-2020 (VSF2) paskola
8 5 2780372
Atviro kreditų fondo 2 (AKF2) paskola, kredito linija
8 5 2780501
Garantija
8 5 2107519
8 5 2107514
8 5 2107359
8 5 2113548
8 5 2780374
8 5 2113547
Dalinis palūkanų kompensavimas
8 5 2107513
Subsidijos verslo pradžiai
8 5 2107513
Parama darbui
8 5 2113568
Kompetencijų vaučeris
8 5 2106391
Expo konsultantas LT
8 5 210 6391
Verslo konsultantas LT
8 5 2106391
Pasidalytos rizikos paskolos
8 5 2113565
Portfelinės garantijos paskoloms
8 5 2101471
Portfelinės garantijos lizingui
8 5 2101471
Rizikos kapitalo investicijos
8 5 210 0601
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@invega.lt. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama antroji.
Vadovybė
Algis Skiauterė
Generalinio direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas
+370 5 278 0305
Kazys Adakauskas
Vidaus auditorius
+370 5 274 0188
Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius
Remigijus Znutas
Vyriausiasis teisininkas, skyriaus vadovas
+370 5 210 7518
Irma Ogunauskaitė
Personalo vadovė
+370 5 210 6390
Gražina Surgailytė
Biuro administratorė
+370 5 210 7510
Kamilė Kliukienė
Teisininkė
+370 5 278 0304
Violeta Skripskienė
Teisininkė
+370 5 210 1121
Simona Čėsnienė*
Teisininkė
+370 5 247 7605
Rūta Vyšniauskaitė*
Teisininkė
+370 5 278 0305
Svetlana Antulienė
Valytoja
Verslo finansavimo vertinimo skyrius
Aušrinė Černienė
Skyriaus vadovė
+370 5 210 7350
Daiva Krivienė
Vyriausioji projektų vertintoja
+370 5 211 3547
Danguolė Misiūnienė
Projektų vertintoja
+370 5 210 7519
Martynas Sirusas
Projektų vertintojas
+370 5 210 7359
Arvydas Šablinskas
Projektų vertintojas
+370 5 210 7514
Aleksandras Petručionis
Projektų vertintojas
+370 5 211 3548
Pavel Krupenič
Projektų vertintojas
+370 5 278 0374
Priemonių valdymo skyrius
Inga Beiliūnienė
Skyriaus vadovė
+370 5 247 7606
Sigita Rutkauskaitė
Projektų vadovė
+370 5 210 1471
Jurgita Januševičiūtė
Projektų vadovė
+370 5 211 3565
Viktorija Vaitkevičienė
Projektų vadovė
+370 5 210 0601
Agnė Mačiulienė
Projektų vadovė
+370 5 278 0372
Vilija Šveikauskienė
Projektų vadovė
+370 5 278 0501
Finansų valdymo skyrius
Jūratė Blėdaitė-Katilienė
Vyriausioji finansininkė, skyriaus vadovė
+370 5 210 7512
Rasa Lisauskaitė
Vyresnioji buhalterė
+370 5 210 0600
Janina Žostautienė
Finansų vadybininkė
+370 5 210 7358
Sigita Darulienė
Projektų administravimo vadybininkė
+370 5 210 7517
Nijolė Rybakovienė – Miškinienė
Finansų vadybininkė
+370 5 211 3567
Lina Brūzgienė
Finansų vadybininkė
+370 5 278 0371
Agnė Budvytė
Projektų finansininkė
+370 5 274 0189
Akvilė Karaliūnė
Projektų finansininkė
+370 5 210 7439
Valentina Gavrilova*
Buhalterė
+370 5 247 7609
Kokybės ir rizikos valdymo skyrius
Rūta Remeikienė
Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus vadovė
+370 5 211 3569
Jūratė Lepienė
Kontrolierė
+370 5 210 7351
Jurgita Karčiauskaitė
Kontrolierė
+370 5 211 3566
Aistė Stonkienė
Rizikų analitikė
+370 5 247 7608
Eglė Lembertienė
Kontrolierė
+370 5 278 0503
Gerda Kulbienė*
Kontrolierė
+370 5 210 7513
Visuotinių dotacijų skyrius
Ernesta Sečinskytė
L. e. Visuotinių dotacijų skyriaus vadovo pareigas
+370 5 247 7607
Jovita Vaičiulytė-Verikienė
Projektų vertintoja
+370 5 210 6391
Justina Prakapavičiūtė
Projektų vertintoja
+370 5 210 7513
Jovita Cesiulytė
Projektų vertintoja
+370 5 211 3568
Marketingo skyrius
Asta Slapšienė
Marketingo skyriaus vadovė
+370 5 210 7438
Živilė Litvinaitė-Juchnevičienė
Marketingo vadybininkė
+370 5 247 7605
Karolina Vaitonytė
Komunikacijos specialistė
+370 5 278 0373

* Vaiko priežiūros atostogos

Print Friendly, PDF & Email