Bendrieji UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ kontaktai
Telefonas
Elektroninis paštas
(+370~5) 2107510
Adresas
Įmonės kodas
Darbo laikas
Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius
110084026
I-IV: 8.00 – 17.00
V: 8.00 – 15.45
Duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Vilniaus filiale
Priemonės
Priemonė
Telefonas
Elektroninis paštas
Verslumo skatinimo fondo 2014-2020 (VSF2) paskola
8 5 2780372
AKF paskola, kredito linija
8 5 211 3565
Garantija
8 5 2107519,
8 5 2107514,
8 5 2107359,
8 5 2113548,
8 5 2780374,
8 5 2113547
Dalinis palūkanų kompensavimas
8 5 2477607,
8 5 2106391
8 5 2113568,
Verslo konsultantas LT
8 5 2106391,
8 5 2477607
8 5 2113568,
Pasidalytos rizikos paskolos
8 5 2113565
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui
8 5 2101471
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ darbuotojų kontaktų sąrašas
Vardas Pavardė
Pareigybė
Telefonas
Elektroninis paštas
Audrius Zabotka
Generalinis direktorius
+370 5 210 7516
Algis Skiauterė
Generalinio direktoriaus pavaduotojas
+370 5 278 0305
Kazys Adakauskas
Vidaus auditorius
+370 5 274 0188
Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius
Remigijus Znutas
Vyriausiasis teisininkas, skyriaus vadovas
+370 5 210 7518
Jovita Vaičiulytė – Verikienė
Biuro administratorė
+370 5 210 7510
Kamilė Valatkaitė
Teisininkė
+370 5 278 0304
Ūkio administravimo vadybininkas
+370 5 247 7606
Simona Čėsnienė*
Teisininkė
+370 5 247 7605
Asta Gladkauskienė
Teisininkė
+370 5 278 0370
Violeta Skripskienė
Teisininkė
+370 5 210 1121
Rūta Vyšniauskaitė*
Teisininkė
+370 5 278 0305
Zita Gurauskienė
Konsultantė
+370 5 210 7515
Svetlana Antulienė
Valytoja
Verslo finansavimo vertinimo skyrius
Aušrinė Černienė
Skyriaus vadovė
+370 5 210 7350
Daiva Krivienė
Vyriausioji projektų vertintoja
+370 5 211 3547
Danguolė Misiūnienė
Projektų vertintoja
+370 5 210 7519
Martynas Sirusas
Projektų vertintojas
+370 5 210 7359
Arvydas Šablinskas
Projektų vertintojas
+370 5 210 7514
Aleksandras Petručionis
Projektų vertintojas
+370 5 211 3548
Pavel Krupenič
Projektų vertintojas
+370 5 278 0374
Priemonių valdymo skyrius
Inga Beiliūnienė*
Skyriaus vadovė
+370 5 211 3566
Ausma Bartkutė
Laikinai einanti skyriaus vadovės pareigas
+370 5 278 0375
Sigita Rutkauskaitė
Projektų vadovė
+370 5 210 1471
Jurgita Januševičiūtė
Projektų vadovė
+370 5 211 3565
Viktorija Vaitkevičienė
Projektų vadovė
+370 5 210 0601
Agnė Mačiulienė
Projektų vadovė
+370 5 278 0372
Vilija Šveikauskienė
Projektų vadovė
+370 5 278 0501
Finansų valdymo skyrius
Jūratė Blėdaitė-Katilienė
Vyriausioji finansininkė, skyriaus vadovė
+370 5 210 7512
Rasa Lisauskaitė
Vyresnioji buhalterė
+370 5 210 0600
Valentina Gavrilova*
Buhalterė
+370 5 247 7609
Janina Žostautienė
Finansų vadybininkė
+370 5 210 7358
Sigita Darulienė
Projektų administravimo vadybininkė
+370 5 210 7517
Nijolė Rybakovienė – Miškinienė
Finansų vadybininkė
+370 5 211 3567
Projektų finansininkė
+370 5 210 7439
Lina Brūzgienė
Finansų vadybininkė
+370 5 278 0371
Agnė Budvytė
Projektų finansininkė
+370 5 274 0189
Kokybės ir rizikos valdymo skyrius
Rūta Remeikienė
Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus vadovė
+370 5 211 3569
Jūratė Lepienė
Kontrolierė
+370 5 210 7351
Gerda Kulbienė*
Kontrolierė
+370 5 210 7513
Jurgita Karčiauskaitė
Kontrolierė
+370 5 211 3566
Aistė Stonkienė
Rizikų analitikė
+370 5 247 7608
Marketingo skyrius marketingas@invega.lt
Asta Slapšienė
Marketingo skyriaus vadovė
+370 5 210 7438
Asta Kraujalytė
Marketingo vadybininkė
+370 5 278 0373
Edvinas Širvys
Komunikacijos specialistas
+370 5 210 6390
Visuotinių dotacijų skyrius
Gintaras Uselis
Visuotinių dotacijų skyriaus vadovas
+370 5 211 3568
Ernesta Sečinskytė
Projektų vertintoja
+370 5 247 7607
Justina Balčiūtė
Projektų vertintoja
+370 5 210 6391

 

 

*išėjo vaiko priežiūros atostogų