Bendrieji UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ kontaktai
Telefonas
Elektroninis paštas
(+370~5) 2107510
Adresas
Įmonės kodas
Darbo laikas
Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius
110084026
I-IV: 8.00 – 17.00
V: 8.00 – 15.45
Duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Vilniaus filiale. Visų „Invegos“ akcijų savininkas yra valstybė. Valstybę atstovaujanti institucija - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Priemonės
Verslumo skatinimo fondo 2014-2020 (VSF2) paskola
8 5 210 7510
Atviro kreditų fondo 2 (AKF2) paskola, kredito linija
+370 5 210 7513
Garantijos
8 5 210 7519
8 5 210 7514
8 5 210 7359
8 5 211 3548
8 5 278 0374
8 5 211 3547
Eksporto kredito garantijos
8 5 211 3565
Dalinis palūkanų kompensavimas
8 5 210 6391
8 5 210 7510
8 5 210 7513
Subsidijos verslo pradžiai
8 5 211 3568
Kompetencijų vaučeris
8 5 211 3568
Expo konsultantas LT
8 5 211 3568
Eco konsultantas LT
8 5 211 3568
Verslo konsultantas LT
8 5 278 0375
Sutelktinės paskolos „Avietė“
8 5 278 0501
Pasidalytos rizikos paskolos
8 5 210 1471
Portfelinės garantijos paskoloms
8 5 2740189
Portfelinės garantijos faktoringui
8 5 278 0501
Portfelinės garantijos lizingui
8 5 210 1471
Rizikos kapitalo investicijos
8 5 210 0601
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@invega.lt. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama antroji.
Vadovybė
Kęstutis Motiejūnas
Generalinis direktorius
+370 5 210 7516
Kazys Adakauskas
Vidaus auditorius
+370 5 274 0188
Irena Švelnikienė
Personalo partnerė
+370 210 6390
Ernesta Sečinskytė
Projektų ir procesų vadovė
+370 5 247 7607
Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius
Remigijus Znutas
Skyriaus vadovas
+370 5 210 7518
Monika Lenkauskienė
Biuro administratorė
+370 5 210 7510
Violeta Skripskienė
Vyresnioji teisininkė
+370 5 210 1121
Eglė Toliūnaitė (vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas)
Teisininkė
+370 5 2107511
Marius Banys
Viešųjų pirkimų vadybininkas
+370 5 2780370
Verslo finansavimo vertinimo skyrius
Aušrinė Černienė
Skyriaus vadovė
+370 5 210 7350
Aleksandras Petručionis
Vyriausiasis projektų vertintojas
+370 5 211 3548
Daiva Krivienė
Vyriausioji projektų vertintoja
+370 5 211 3547
Arvydas Šablinskas
Vyresnysis projektų vertintojas
+370 5 210 7514
Danguolė Misiūnienė
Vyresnioji projektų vertintoja
+370 5 210 7519
Akvilina Galbuogytė
Projektų vertintoja
+370 5 210 7359
Milda Kutraitė
Projektų vertintoja
+370 5 211 3565
Ieva Petrauskaitė
Projektų vertintoja
+370 5 210 6391
Sigita Darulienė
Projektų vertintoja
+370 5 210 7517
Vidas Šabanovičius
Projektų vertintojas
+370 5 278 0375
Raimonda Barkauskaitė
Projektų vertintoja
+370 5 211 3568
Priemonių valdymo skyrius
Inga Beiliūnienė
Skyriaus vadovė–generalinio direktoriaus pavaduotoja
+370 5 247 7606
Ausma Bartkutė
Vyriausioji projektų vadovė
+370 5 211 3569
Sigita Rutkauskaitė
Vyresnioji projektų vadovė
+370 5 210 1471
Diana Zalieckė
Projektų vadovė
+370 5 2740189
Vilija Šveikauskienė
Vyriausioji projektų vadovė
+370 5 278 0501
Justina Prakapavičiūtė
Projektų vadovė
+370 5 210 7513
Ieva Petkevičiūtė
Projektų vadovė
+370 5 278 0305
Finansų valdymo skyrius
Jūratė Blėdaitė-Katilienė
Skyriaus vadovė, Vyriausioji finansininkė
+370 5 210 7512
Rasa Lisauskaitė
Vyresnioji buhalterė
+370 5 210 0600
Akvilė Karaliūnė
Vyresnioji projektų finansininkė
+370 5 210 7439
Janina Žostautienė
Finansų vadybininkė
+370 5 210 7358
Lina Brūzgienė
Projektų finansininkė
+370 5 278 0371
Nijolė Rybakovienė – Miškinienė
Finansų vadybininkė
+370 5 211 3567
Valentina Gavrilova
Vyresnioji projektų finansininkė
+370 5 247 7609
Kokybės ir rizikos valdymo skyrius
Aistė Stonkienė
Skyriaus vadovė
+370 5 247 7608
Eglė Lembertienė
Kontrolierė
+370 5 278 0503
Jovita Vaičiulytė-Verikienė
Kontrolierė
+370 5 210 7515
Jūratė Lepienė
Kontrolierė
+370 5 210 7351
Pavel Krupenič
Rizikų analitikas
+370 5 278 0374
Simona Janavičiūtė
Kontrolierė
+370 5 211 3566
Marketingo skyrius
Asta Slapšienė
Skyriaus vadovė
+370 5 210 7438
Ieva Pabiržė
Marketingo vadybininkė
+370 5 278 0304
Indrė Jancaitė
Komunikacijos vadybininkė
+370 5 247 7605
Gražina Surgailytė
Marketingo vadybininkė
+370 5 210 7510