Bendrieji UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ kontaktai
Telefonas
Elektroninis paštas
(+370~5) 2107510
Adresas
Įmonės kodas
Darbo laikas
Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius
110084026
I-IV: 8.00 – 17.00
V: 8.00 – 15.45
Duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Vilniaus filiale
Priemonės
Verslumo skatinimo fondo 2014-2020 (VSF2) paskola
8 5 278 0372
Atviro kreditų fondo 2 (AKF2) paskola, kredito linija
8 5 278 0501
Garantijos
8 5 210 7519
8 5 210 7514
8 5 210 7359
8 5 211 3548
8 5 278 0374
8 5 211 3547
Dalinis palūkanų kompensavimas
8 5 2106391
8 5 2477607
Subsidijos verslo pradžiai
8 5 278 0375
Parama darbui
8 5 211 3568
Kompetencijų vaučeris
8 5 211 3568
Expo konsultantas LT
8 5 278 0375
Eco konsultantas LT
8 5 278 0375
Verslo konsultantas LT
8 5 278 0375
Pasidalytos rizikos paskolos
8 5 278 0372
Portfelinės garantijos paskoloms
8 5 210 1471
Portfelinės garantijos lizingui
8 5 210 1471
Rizikos kapitalo investicijos
8 5 210 0601
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@invega.lt. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama antroji.
Vadovybė
Kęstutis Motiejūnas
Generalinis direktorius
+370 5 210 7516
Algis Skiauterė
Generalinio direktoriaus pavaduotojas
+370 5 278 0305
Kazys Adakauskas
Vidaus auditorius
+370 5 274 0188
Irena Švelnikienė
Personalo partnerė
+370 210 6390
Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius
Remigijus Znutas
Skyriaus vadovas
+370 5 210 7518
Gražina Surgailytė
Biuro administratorė
+370 5 210 7510
Monika Lenkauskienė
Biuro administratorė
+370 5 210 7510
Violeta Skripskienė
Vyresnioji teisininkė
+370 5 210 1121
Kamilė Kliukienė
Teisininkė
+370 5 278 0304
Rūta Vyšniauskaitė*
Teisininkė
Almutė Globienė
Viešųjų pirkimų vadybininkė
+370 5 278 0370
Simona Čėsnienė*
Viešųjų pirkimų vadybininkė
Verslo finansavimo vertinimo skyrius
Aušrinė Černienė
Skyriaus vadovė
+370 5 210 7350
Aleksandras Petručionis
Vyriausiasis projektų vertintojas
+370 5 211 3548
Daiva Krivienė
Vyriausioji projektų vertintoja
+370 5 211 3547
Arvydas Šablinskas
Vyresnysis projektų vertintojas
+370 5 210 7514
Danguolė Misiūnienė
Vyresnioji projektų vertintoja
+370 5 210 7519
Akvilina Galbuogytė
Projektų vertintoja
+370 5 210 7359
Milda Kutraitė
Projektų vertintoja
+370 5 211 3565
Priemonių valdymo skyrius
Inga Beiliūnienė
Skyriaus vadovė
+370 5 247 7606
Agnė Mačiulienė
Vyresnioji projektų vadovė
+370 5 278 0372
Ausma Bartkutė
Vyresnioji projektų vadovė
+370 5 211 3569
Sigita Rutkauskaitė
Vyresnioji projektų vadovė
+370 5 210 1471
Viktorija Vaitkevičienė
Vyresnioji projektų vadovė
+370 5 210 0601
Vilija Šveikauskienė
Vyresnioji projektų vadovė
+370 5 278 0501
Justina Prakapavičiūtė
Projektų vadovė
+370 5 210 7513
Jurgita Januševičiūtė*
Projektų vadovė
Finansų valdymo skyrius
Jūratė Blėdaitė-Katilienė
Skyriaus vadovė, Vyriausioji finansininkė
+370 5 210 7512
Rasa Lisauskaitė
Vyresnioji buhalterė
+370 5 210 0600
Agnė Budvytė
Vyresnioji projektų finansininkė
+370 5 274 0189
Akvilė Karaliūnė
Vyresnioji projektų finansininkė
+370 5 210 7439
Janina Žostautienė
Finansų vadybininkė
+370 5 210 7358
Lina Brūzgienė
Finansų vadybininkė
+370 5 278 0371
Nijolė Rybakovienė – Miškinienė
Finansų vadybininkė
+370 5 211 3567
Sigita Darulienė
Projektų administravimo vadybininkė
+370 5 210 7517
Valentina Gavrilova*
Projektų finansininkas
Kokybės ir rizikos valdymo skyrius
Aistė Stonkienė
Skyriaus vadovė
+370 5 247 7608
Eglė Lembertienė
Kontrolierė
+370 5 278 0503
Gerda Kulbienė
Kontrolierė
+370 5 210 7515
Jūratė Lepienė
Kontrolierė
+370 5 210 7351
Pavel Krupenič
Rizikų analitikas
+370 5 278 0374
Visuotinių dotacijų skyrius
Ernesta Sečinskytė
Skyriaus vadovė
+370 5 247 7607
Giedrė Ambrazevičiūtė
Projektų vertintoja
+370 5 278 0375
Jovita Cesiulytė
Projektų vertintoja
+370 5 211 3568
Jovita Vaičiulytė-Verikienė
Projektų vertintoja
+370 5 210 6391
Marketingo skyrius
Asta Slapšienė
Skyriaus vadovė
+370 5 210 7438
Živilė Litvinaitė-Juchnevičienė
Marketingo vadybininkė
+370 5 247 7605
Karolina Vaitonytė-Kerzienė
Komunikacijos vadybininkė
+370 5 278 0373

* Vaiko priežiūros atostogos

Print Friendly, PDF & Email