Teikiamų dokumentų sąrašas:

Užpildytą paraišką ir dokumentus teikti:

  • tiesiogiai adresu https://paraiskos.invega.lt. Jei pateikti paraišką ir jos priedus adresu https://paraiskos.invega.lt nėra funkcinių galimybių ar jos laikinai neužtikrinamos, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu svp@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu;

Iki 2018 m. rugsėjo 30 d. paraiška ir jos priedai gali būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • atsiųsti registruotu paštu;
  • įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens;
  • pristatyti pašto kurjerio adresu Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius.

PASTABA: Paraiškų teikimo platformoje nėra galimybės įkelti dokumentų už papildomą (-us) darbuotoją (-us), kai dotacijos sutartis jau buvo pasirašyta kitomis priemonėmis, t. y. ne per paraiškų teikimo platformą https://paraiskos.invega.lt .

Paraiška (nuo 2018-07-11)
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

Pažyma apie paskolos panaudojimą
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

Prašymas dėl darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų kompensavimo (nuo 2018-07-11)
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius atskirai dėl kiekvieno darbuotojo, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti. Prašymo formą pasirašo įmonės vadovas.

Pareiškėjo darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pasirašo darbuotojas, už kurį teikiama paraiška. Teikiama atskirai kiekvieno darbuotojo, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti

Projekto dalyvio apklausos anketa (nuo 2018-08-16)
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius atskirai dėl kiekvieno darbuotojo, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti.

„Vienos įmonės“ deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, deklaracijos 2F priedas nepildomas.

Dotacijos sutartis (galioja nuo 2018-09-12)
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

Pažyma apie apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei išeitines išmokas ar kompensacijas (pildoma tik tuo atveju, jei darbuotojas buvo atleistas ir jam buvo išmokėta išeitinė kompensacija)

Įgaliojimas (teikiama tik tuo atveju, jeigu dokumentus tvirtina ne įmonės vadovas)

VMI išduota pažyma (teikiama tik tuo atveju, jeigu yra sudaryta sutartis dėl įmokų VMĮ atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną)

SODROS išduota pažyma (teikiama tik tuo atveju, jeigu yra sudaryta sutartis dėl įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto valdybai atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną)

Print Friendly, PDF & Email