Pildyti paraišką

 

Esant paraiškų pildymo sistemos sutrikimams, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu svp@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Paraiškų teikimo platformoje nėra galimybės įkelti dokumentų už papildomą (-us) darbuotoją (-us), kai dotacijos sutartis jau buvo pasirašyta kitomis priemonėmis, t. y. ne per paraiškų teikimo platformą https://paraiskos.invega.lt.

Jeigu paraiška buvo pildyta per https://paraiskos.invega.lt., dokumentai už papildomus darbuotojus  teikiami tik per sistemą prie pirminės paraiškos papildant ją naujais įdarbintais darbuotojais.

Norime atkreipti dėmesį, kad įmonė gali turėti tik 1 paraišką. 

 

Teikiamų dokumentų sąrašas:

Prašymas dėl darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų kompensavimo
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius atskirai dėl kiekvieno darbuotojo, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti. Prašymo formą pasirašo įmonės vadovas.

Pareiškėjo darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pasirašo darbuotojas, už kurį teikiama paraiška. Teikiama atskirai kiekvieno darbuotojo, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti

Dalyvio anketa
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius atskirai dėl kiekvieno darbuotojo, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-06-28