Teikiamų dokumentų sąrašas:

Užpildytą paraišką ir dokumentus siųsti:

  • el. parašu pasirašytus į verslokonsultacijos@invega.lt
  • arba popierinę versiją registruotu paštu ar pristatyti į Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius.

Paraiška

Dotacijos sutartis (galioja nuo 2018–02–15)
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

„Vienos įmonės“ deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, deklaracijos 2F priedas nepildomas.

SVV statuso deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.
Pavyzdys: SVV subjektų dydžio nustatymo lentelė

Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

Verslo liudijimas arba individualios veiklos pažymos kopija (su „kopija tikra“ žyma)
Teikiama tik tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą. Dokumentas turi galioti paraiškos pateikimo ir projekto vykdymo metu. Teikiamas 1 egzempliorius.

SODROS išduota pažyma (teikiama tik tuo atveju, jeigu yra sudaryta sutartis dėl įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto valdybai atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną).

VMI išduota pažyma (teikiama tik tuo atveju, jeigu yra sudaryta sutartis dėl įmokų VMĮ atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną).

Klausimynas apie pirkimo (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų
Pildoma tik tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas vykdo neekonominę veiklą arba vieną iš jų.

Print Friendly, PDF & Email