Pildyti paraišką

 

Esant paraiškų pildymo sistemos sutrikimams, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu verslokonsultacijos@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu; atsiųsti registruotu paštu; įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens; pristatyti pašto kurjerio.

Teikiamų dokumentų sąrašas:

Paraiška

Dotacijos sutartis
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

„Vienos įmonės“ deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, deklaracijos 2F priedas nepildomas.

SVV statuso deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.
Pavyzdys: SVV subjektų dydžio nustatymo lentelė

Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

Verslo liudijimas arba individualios veiklos pažymos kopija (su „kopija tikra“ žyma)
Teikiama tik tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą. Dokumentas turi galioti paraiškos pateikimo ir projekto vykdymo metu. Teikiamas 1 egzempliorius.

SODROS išduota pažyma (teikiama tik tuo atveju, jeigu yra sudaryta sutartis dėl įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto valdybai atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną).

VMI išduota pažyma (teikiama tik tuo atveju, jeigu yra sudaryta sutartis dėl įmokų VMĮ atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną).

Klausimynas apie pirkimo (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų
Pildoma tik tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas vykdo neekonominę veiklą arba vieną iš jų.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-05-15