Priemonė „Verslo konsultantas LT“ – tai negrąžintina subsidija, kuri sudarys sąlygas gauti kvalifikuotas verslo konsultacijas ir dalies už jas patirtų išlaidų kompensaciją. Priemonei įgyvendinti skirta iki 6 mln. Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų, iš jų pirmajam ir antrajam kvietimams skirta po 2 mln. Eur. trečiuoju kvietimu skirta 1,882 mln. Eur.

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, kurie konsultuosis verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais, bus kompensuojama dalis šių paslaugų išlaidų. Didžiausia kompensacijos lėšų vienam projekto vykdytojui suma yra 2 000 Eur. Kompensacijas 6 mėnesių nepertraukiamu laikotarpiu galės gauti SVV subjektai (pareiškėjai), veikiantys ne ilgiau kaip trejus metus.

SVV subjektas, veikiantis iki vienų metų – įmonė, kuri paraiškos pateikimo dieną Juridinių asmenų registre registruota ne ilgiau kaip vienus metus, arba individualią veiklą vykdantis asmuo, veikiantis iki vienų metų nuo individualios veiklos pagal pažymą įregistravimo pirmą kartą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dienos arba pirmo verslo liudijimo įsigijimo dienos. SVV, veikiantiems nuo 1 (imtinai) iki 3 metų, taip pat taikoma sąlyga ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iš eilės iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėti apdraustųjų.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis bus nustatoma atsižvelgiant į SVV subjekto veiklos trukmę, registracijos vietą:

Galimas pareiškėjas Projekto vykdytojo registravimo vieta Kompensavimo dydis Fiksuotasis valandinis konsultacijų įkainis Konsultacijų temos
SVV veikiantis iki 1 m. Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybės 75 proc. 53,21 Eur/val. be PVM

63,71 Eur/val. su PVM

Verslo planavimas, mokesčiai ir buhalterinė apskaita, parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai, produkto, paslaugos tobulinimas, pardavimas, rinkodara, sutarčių sudarymas ir valdymas, dokumentų rengimas ir valdymas, personalo valdymas, darbo teisė ir sauga
Visos kitos savivaldybės 85 proc.
SVV, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 3 metų Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybės 65 proc. 63,21 Eur/val. be PVM

75,81 Eur/val. su PVM

Įmonės strategija, įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas, rinkodara, įmonės įvaizdžio formavimas, įmonės finansų valdymas, pardavimas ir derybos, investicijos ir finansavimo šaltiniai, teisiniai aspektai, projektų valdymas
Visos kitos savivaldybės 75 proc.

SVV, siekiantys pasinaudoti priemone, galės konsultuotis pas bet kurį pasirinktą verslo konsultantą, kuris įtrauktas į Verslo konsultantų tinklą (VKT). Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tik tų konsultacijų, kurių temos skelbiamos Verslo konsultantų tinklo puslapyje, išlaidos. Tinkamos finansuoti išlaidos yra nustatomos pagal VšĮ „Versli Lietuva“ siunčiamas mėnesines ataskaitas apie projekto vykdytojo gautas ir apmokėtas konsultacijų valandas.

Pasibaigus kompensacijos laikotarpiui, projekto vykdytojas gali kreiptis į INVEGĄ dėl naujo projekto – naujo kompensacijos laikotarpio. Tokiu atveju pasirašoma nauja dotacijos sutartis naujam kompensacijos laikotarpiui. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., o dotacijos sutartys pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Pareiškėjui pagalba bus teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.

Informacija apie paraiškų priėmimo ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymo sustabdymą skelbiama interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt.

Pasinaudoję priemone, verslininkai turės galimybę sėkmingiau plėtoti savo verslą, o pradedantiesiems verslininkams priemonė sudarys sąlygas pasinaudoti priemonėmis, būtinomis sėkmingai verslo pradžiai. Priemonė „Verslo konsultantas LT“ įgyvendinama pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir prisideda prie Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 m. plano.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Verslo konsutantas LT“ Nr. 3.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“ Nr. 2.

Pastabos:

  • Projekto vykdytojas, vykdantis ūkinę komercinę veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, įsipareigoja projekto įgyvendinimo metu (kompensacijos laikotarpiu ir kompensacijos išmokėjimo metu) vykdyti individualią veiklą pagal pažymą arba turėti išduotą galiojantį verslo liudijimą, patvirtinantį ūkinės komercinės veiklos vykdymą.
  • Projekto vykdytojai, privalo informuoti INVEGA apie savo elektroninio pašto adreso ir kitų kontaktinių duomenų pasikeitimą.

Priemonės schema:

INVEGA atsakinga už:

  • Paraiškų dėl kompensacijos skyrimo vertinimą, sprendimo priėmimą ir dotacijos sutarties pasirašymą.
  • Konsultacijų išlaidų dalies kompensacijos išmokėjimą.

VšĮ „Versli Lietuva“ atsakinga už:

  • Verslo konsultantų tinklo (VKT) priežiūrą ir atskaitomybę.
  • Naujų konsultantų priėmimą į VKT tinklą.
  • Duomenų apie įvykusias ir apmokėtas konsultacijas teikimą INVEGAI.
Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-02-26