Priemonė „Verslo konsultantas LT“ – tai negrąžintina subsidija, kuri sudarys sąlygas gauti kvalifikuotas verslo konsultacijas ir dalies už jas patirtų išlaidų kompensaciją. Priemonei įgyvendinti skirta iki 6 mln. Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų, iš jų pirmajam ir antrajam kvietimams skirta po 2 mln. Eur.

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, kurie konsultuosis verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais, bus kompensuojama dalis šių paslaugų išlaidų. Didžiausia kompensacijos lėšų vienam projekto vykdytojui suma yra 2 000 Eur. Kompensacijas 6 mėnesių nepertraukiamu laikotarpiu galės gauti SVV subjektai (pareiškėjai), veikiantys ne ilgiau kaip trejus metus. SVV, veikiantiems nuo 1 (imtinai) iki 3 metų, taip pat taikoma sąlyga ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iš eilės iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėti apdraustųjų.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis bus nustatoma atsižvelgiant į SVV subjekto veiklos trukmę, registracijos vietą:

Galimas pareiškėjas Projekto vykdytojo registravimo vieta Kompensavimo dydis Fiksuotasis valandinis konsultacijų įkainis Konsultacijų temos
SVV veikiantis iki 1 m. Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybės 75 proc. 53,21 Eur/val. be PVM*

63,71 Eur/val. su PVM*

Verslo planavimas, mokesčiai ir buhalterinė apskaita, parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai, produkto, paslaugos tobulinimas, pardavimas, rinkodara, sutarčių sudarymas ir valdymas, dokumentų rengimas ir valdymas, personalo valdymas, darbo teisė ir sauga
Visos kitos savivaldybės 85 proc.
SVV, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 3 metų Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybės 65 proc. 63,21 Eur/val. be PVM*

75,81 Eur/val. su PVM*

Įmonės strategija, įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas, rinkodara, įmonės įvaizdžio formavimas, įmonės finansų valdymas, pardavimas ir derybos, investicijos ir finansavimo šaltiniai, teisiniai aspektai, projektų valdymas
Visos kitos savivaldybės 75 proc.

*įkainis galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. sudarytoms sutartims

SVV, siekiantys pasinaudoti priemone, galės konsultuotis pas bet kurį pasirinktą verslo konsultantą, kuris įtrauktas į Verslo konsultantų tinklą (VKT). Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tik tų konsultacijų, kurių temos skelbiamos Verslo konsultantų tinklo puslapyje, išlaidos. Tinkamos finansuoti išlaidos yra nustatomos pagal VšĮ „Versli Lietuva“ siunčiamas mėnesines ataskaitas apie projekto vykdytojo gautas ir apmokėtas konsultacijų valandas.

Pasibaigus kompensacijos laikotarpiui, projekto vykdytojas gali kreiptis į INVEGĄ dėl naujo projekto – naujo kompensacijos laikotarpio. Tokiu atveju pasirašoma nauja dotacijos sutartis naujam kompensacijos laikotarpiui. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., o dotacijos sutartys pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Pareiškėjui pagalba bus teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.

Informacija apie paraiškų priėmimo ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymo sustabdymą skelbiama interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt.

Pasinaudoję priemone, verslininkai turės galimybę sėkmingiau plėtoti savo verslą, o pradedantiesiems verslininkams priemonė sudarys sąlygas pasinaudoti priemonėmis, būtinomis sėkmingai verslo pradžiai. Priemonė „Verslo konsultantas LT“ įgyvendinama pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir prisideda prie Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 m. plano.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonės „Verslo konsultantas LT“ Nr. 2.

Pastabos:

  • Projekto vykdytojas, vykdantis ūkinę komercinę veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, įsipareigoja projekto įgyvendinimo metu (kompensacijos laikotarpiu ir kompensacijos išmokėjimo metu) vykdyti individualią veiklą pagal pažymą arba turėti išduotą galiojantį verslo liudijimą, patvirtinantį ūkinės komercinės veiklos vykdymą.
  • Projekto vykdytojai, privalo informuoti INVEGA apie savo elektroninio pašto adreso ir kitų kontaktinių duomenų pasikeitimą.

Priemonės schema:

INVEGA atsakinga už:

  • Paraiškų dėl kompensacijos skyrimo vertinimą, sprendimo priėmimą ir dotacijos sutarties pasirašymą.
  • Konsultacijų išlaidų dalies kompensacijos išmokėjimą.

VšĮ „Versli Lietuva“ atsakinga už:

  • Verslo konsultantų tinklo (VKT) priežiūrą ir atskaitomybę.
  • Naujų konsultantų priėmimą į VKT tinklą.
  • Duomenų apie įvykusias ir apmokėtas konsultacijas teikimą INVEGAI.
Print Friendly, PDF & Email