Priemonė įgyvendinta Akceleravimo fondas

Fondo investavimo periodas pasibaigęs.

Kodėl naudinga?

„Akceleravimo fondas“ yra įgyvendinamas per fondų fondą „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo”, kurio valdytoja yra INVEGA, o steigėjos – Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Finansų ministerija ir INVEGA. Verslo finansavimo fondas finansuojamas ES fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą Lietuvoje.

Akceleravimo fondai yra skirti investuoti į labai mažas ir mažas įmones (MĮ) ir teikti joms mentorystės, mokymų ir konsultavimų paslaugas.

Iš viso šiuo metu pagal priemonę „Akceleravimo fondas“ veikia 2 akceleravimo fondai ir 2 ankstyvosios stadijos rizikos kapitalo fondai.

„Startup Wise Guys“ komanda valdo:

  • priešankstyvosios stadijos rizikos kapitalo fondą „Wise Guys Pre-seed Fund I“, kuris apmoko, suteikia besikuriančioms įmonėms verslo plėtojimo žinių ir vėliau į jas investuoja, ir
  • ankstyvosios stadijos fondą „Wise Guys Seed Fund I“, kuris ko-investuoja į jaunas įmones ankstyvojoje jų stadijoje.

„70 Ventures“ komanda valdo:

  • Priešankstyvosios stadijos rizikos kapitalo fondą „70 Ventures Accel“, kuris apmoko, suteikia besikuriančioms įmonėms verslo plėtojimo žinių ir vėliau į jas investuoja, ir
  • ankstyvosios stadijos fondą „70 Ventures Seed“, kuris finansuoja jaunas įmones vėlesniuose jų vystymosi etapuose.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos ir mažos įmonės.

Kreiptis galite į:

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „Akceleravimo fondas “ ir sudariusių  sutartis,  sąrašas.

Visa priemonių statistika.

Kiek?

Akceleravimo fondui skirtas 13,47 mln. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Kartu su priemonės įgyvendintojų ir privačių investuotojų skirtomis lėšomis fondo dydis siekia 16,36 mln. eurų.

Kaip veikia?

Informaciją apie fondus galite rasti internetinėse svetainėse:

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra rizikos kapitalas?

Rizikos kapitalas – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Paprastai investuojama į novatoriškas įmones (tiek pradedančias, tiek jau veikiančias), pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis.

Kitaip nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Svarbu žinoti, kad rizikos kapitalo investuotojai įsigyja nuosavybės teisę į įmonę ar jos dalį. Kartu su investicijomis, įmonės gauna tam tikras kompetencijas, žinias, patirtį.

2. Kuo skiriasi rizikos kapitalo fondai, kaip žinoti, į kokį fondą kreiptis

Skirtingi rizikos kapitalo fondai investuoja į skirtingas verslo augimo stadijas – nuo idėjos iki plėtros. Beje, verta pabandyti kreiptis ne į vieną fondą – jei vienas fondas nesusidomėjo, išlieka galimybė, kad kitam fondui jūsų idėja gali būti įdomi.

Jei turite tik perspektyvią verslo idėją arba jauną verslą, kuriam trūksta žinių ir kompetencijų, kaip jį auginti, galite kreiptis į akceleravimo fondus: „Startup Wise Guys“ arba „70 Ventures“. Šie fondai investuoja priešankstyvojoje arba ankstyvojoje verslo vystymo stadijoje.

Jei įmonė jau yra įkurta ir turite produkto prototipą arba pradėtą vystyti paslaugą, verta kreiptis į „Coinvest Capital“.

Ankstyvajame verslo plėtros etape finansavimo galima bandyti ieškoti šiuose fonduose:

Verslo angelų fondas II
Coinvest Capital
Open Circle Capital
Iron Wolf Capital
Practica Venture Capital II

Įmonės, kuriančios planus, kaip patekti į naujas rinkas arba sektorius, ar siekiančios aktyvios plėtros kitais būdais, gali kreiptis į:

Practica Venture Capital II
LcX Opportunity Fund

Baltijos regione veikiančios ir didelį augimo potencialą turinčios įmonės dėl galimų investicijų gali pasidomėti Baltijos inovacijų fondais, prie kurių įgyvendinimo yra prisijungę šie rizikos ir privataus kapitalo fondų valdytojai:

BPM Mezzanine
Karma Ventures
INVL Baltic Sea Growth Fund
KS EuVECA Livonia Partners Fund
BaltCap Growth Fund
Usaldusfond Change Ventures Fund II