Inovacijų skatinimo fondas

         

Inovacijų skatinimo fondo (projekto Nr. 30-001-F-0001) tikslas – skatinti mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, inovacinę veiklą ir sudaryti ilgalaikes prielaidas minėtų sričių skatinamajam finansavimui užtikrinti. Labai svarbus yra šio fondo indėlis į šalies verslumo augimą. Fondo finansavimas yra numatytas įmonėms, kuriančioms pridėtinę vertę, didinančioms darbo našumą, auginančioms inovatyvių produktų skaičių ir įvairovę, jų pardavimą ir eksportą. Daugiausiai fondo lėšų numatyta skirti investicijoms į verslo procesų modernizavimą, gamybos procesų automatizavimą ir skaitmeninimo technologijų diegimą, tvarių produktų gamybą skatinančių technologijų diegimą.

Fondų fondo „Inovacijų skatinimo fondas“ (ISF) projekto lėšų suma - daugiau kaip 445 mln. Eur, iš jų 286,48 mln. Eur ES 2021–2027 m. (ERPF) lėšų, 20 mln. Eur Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų, 416 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų ir 138,58 mln. Eur nuosavas įnašas iš nacionalinių viešųjų lėšų ir privačių lėšų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022-2029 m.

Projekto veiklos:

  • SVV subjektų akceleravimas. Finansinių šaltinių prieinamumo SVV subjektų steigimui ir plėtrai užtikrinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas);
  • Trumpos vertės grandinės - skatinti trumpų vertės kūrimo grandinių formavimąsi ir plėtrą tarp MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas);
  • Transformacija - skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose S4 srityse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas);
  • Skaitmeninimas VVL - Skatinti pramonės įmonių gamybos procesų automatizavimą ir skaitmeninimo technologijų diegimą (pramonės skaitmeninimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas);
  • Skaitmeninimas Sostinė - Skatinti aukštą pridėtinę vertę (APV) kuriančių įmonių verslo procesų skaitmeninimą (Sostinės regionas);
  • Skatinti produkto idėjos vystymą (akceleravimo veiklos), skatinti investicijas pagal startuolių brandos lygį (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas);
  • Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės (toliau – APV) produktų kūrimo veiklas
    (Sostinės regionas);
  • Pagerinti verslo prieigą prie finansinių šaltinių (Inovacijų fondas).

Detaliau apie projekto veiklAs

Lietuvos Finansų, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ISF fondo valdymą pavedė „Investicijų ir verslo garantijoms“ (INVEGAI).

INVEGA numato įgyvendinti šias ISF lėšomis finansuojamas finansines priemones: