INVEGOS panaudotos lėšos

FINANSINĖS PRIEMONĖS
2023 M.

Planuojama panaudoti nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31, mln. Eur

Panaudojimo faktas
(nuo 2023-01-01 iki 2023-10-31)
vnt. mln. Eur proc.
Individualios garantijos
57,36 135 37,64 66
Individualios garantijos*
56,56 126 37,10 66
Eksporto kredito garantijos 0,80 9 0,54 68
Portfelinės garantijos 64,80 591 111,25 172
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 4,00 47 2,94 74
Portfelinės garantijos paskoloms 3 50,00 456 98,76 198
Portfelinės garantijos paskoloms 0,00 2 1,01 -
Portfelinės garantijos faktoringui 2 10,80 86 8,54 79
Tiesioginės paskolos 35,49 65 24,47 69
Tiesioginės paskolos „Startuok“ 12,99 38 7,92 61
Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams 19,00 13 11,95 63
Skatinamoji finansinė priemonė „Perspektyva“ 3,00 11 3,38 113
Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams 0,50 3 1,22 244
Paskolos per finansų tarpininkus 40,59 1 621 44,42 109
Atviras kredito fondas 2 1,65 21 2,43 147
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis 24,00 186 5,62 132
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba 526 26,15
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 5,20 846 7,49 144
Pasidalytos rizikos paskolos 6,43 10 1,40 22
Verslumo skatinimo fondas 2 0,51 20 0,50 98
Atviras kredito fondas 3 2,80 12 0,83 30
Kompensacijos 10,37 1 342 14,21 137
Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams 10,12 1 341 14,11 139
Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas 0,25 1 0,10 40
Rizikos kapitalas 13,56 87 11,27 83
IŠ VISO PAGAL PAGALBOS PRIEMONĖMS SKIRTAS LĖŠAS:
19,50 16 13,17 -
IŠ VISO: 222,17 3 841 243,26 109

* Individualios garantijos: garantijos paskoloms ir lizingui, garantijos didelėms įmonėms, pagalbos garantijos, garantijos verslo pradžiai.

COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas

 

Investicijų likutis 2021-2023 III ketvirtis

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*