INVEGOS panaudotos lėšos

FINANSINĖS PRIEMONĖS, 2024 m. Planuojama panaudoti
(2024-01-01 - 2024-12-31) mln. Eur
Panaudojimo faktas
(2024-01-01 - 2024-03-31)
vnt. mln. EUR proc.
VERSLAS 157,37 1074 69,24 44
Individualios garantijos 18,80 22 5,14 27
Eksporto kredito garantijos 0,80 1 0,16 20
Garantijų fondas 3 18,00 21 4,98 28
Portfelinės garantijos 100,00 170 33,01 33
Portfelinės garantijos 3 100,00 170 33,01 33
Tiesioginės paskolos 17,50 15 9,34 53
Tiesioginės paskolos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams 7,50 7 6,19 83
Skatinamoji finansinė priemonė „Perspektyva“ 3,20 2 1,81 56
Tiesioginės paskolos "Startuok" 6,80 6 1,35 20
Paskolos per finansų tarpininkus 15,50 450 13,78 89
Atviras kreditų fondas III 2,30 19 3,14 137
Skolinimas verslui per alternatyvius finansuotojus – "Alternatyva" 6,00 158 8,15 136
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 7,20 273 2,49 35
Rizikos kapitalas 5,57 27 3,58 64
Akceleratorius 2 2,50 9 0,51 21
Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II 0,40 4 0,56 139
Ko-investicinis fondas 0,67 3 1,34 198
MILInvest 1,20 6 0,72 60
Plėtros fondas I 0,10 1 0,03 25
Plėtros fondas III 0,30 3 0,28 95
Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas 0,40 1 0,15 37
Kompensacijos   390 4,39  
Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas   1 0,05  
Palūkanų kompensavimas   389 4,34  
VIEŠASIS SEKTORIUS   6    
Tiesioginės paskolos   6    
Daugiabučių namų modernizavimo fondas   6    
ŽEMĖS ŪKIS 50,00 324 8,61 17
Individualios garantijos 50,00 106 7,13 14
Individualios garantijos 50,00 106 7,13 14
Kompensacijos   2018 1,48  
Garantinių įmokų kompensavimas už suteiktas garantijas investiciniams kreditams   10 0,05  
Garantinių įmokų kompensavimas už garantijų suteikimą lizingo paslaugoms   66 0,18  
Palūkanų kompensacija už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti   34 0,17  
Palūkanų kompensavimas   96 1,02  
Palūkanų kompensacija nukentėjusiems nuo audros ir krušos   12 0,06  
IŠ VISO: 207,37 1404 77,85 38

* Individualios garantijos: garantijos paskoloms ir lizingui, garantijos didelėms įmonėms, pagalbos garantijos, garantijos verslo pradžiai.

COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas

 

Investicijų likutis 2022 m. - 2024 m. I ketvirtis

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*