INVEGOS panaudotos lėšos

COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas

 

INVEGA tiesiogiai įgyvendinamos pagalbos verslui priemonės
(duomenys atnaujinti 2023-01-23)
PASKOLOS Iš viso
Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams
(nuo 2022-06-15 iki 2023-12-31)
Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams
(nuo 2022-10-05 iki 2023-11-10)
Priemonei skirta lėšų suma, mln., Eur 130,00 50,00 180,00
Planuojama panaudoti iki 2023-01-31 3,22 11,30 14,52
Pateikta paraiškų, mln., Eur 3,22 30,03 33,25
Pateikta paraiškų, vnt. 12 66 78
Iš jų:      
vertinama vnt. 0 18 18
atmesta/neigiami sprendimai vnt. 10 36 46
patvirtinta/teigiami sprendimai/ pasirašomos sutartys vnt. 2 12 14
Priimta teigiamų sprendimų/sudaryta sutarčių, mln., Eur 3,22 8,07 11,29
Lėšų panaudojimas pagal planą, proc. 100 71 78

 

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2022 m.

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2021 m. 

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2020 m. 

 

Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės 2022 m.

Finansinės priemonės

Planuojama panaudoti nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31, mln. Eur

Panaudojimo faktas
nuo 2022-01-01 iki 2022-11-30
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
114,01 754 117,95 103
Individualios garantijos*
61,10 307 57,53 94
Eksporto kredito garantijos 2,00 14 0,66 33
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 40,00 303 45,03 113
Portfelinės garantijos faktoringui 0,30 4 1,90 633
Portfelinės garantijos faktoringui 2 10,61 126 12,83 121
Paskolos 90,82 1 857 113,42 125
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis 64,00 185 16,00 136
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba 652 71,03
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 2,32 777 4,66 201
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF2)** 12,50 209 15,85 127
Tiesioginės paskolos „Startuok“ 11,00 34 5,88 53
Skatinamoji finansinė priemonė „Perspektyva“ 1,00 0 0,00 0
Kompensacijos 11,25 2 331 21,43 190
Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams 11,00 2 307 20,96 191
Subsidijos verslo pradžiai 0,20 20 0,22 110
Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas 0,05 4 0,25 500
Rizikos kapitalas 15,43 92 16,29 106
IŠ VISO: 231,51 5 034 269,09 116

* Individualios garantijos didelėms įmonėms, garantijos paskoloms ir lizingui ir pagalbos garantijos paskoloms ir lizingo sandoriams.
** PRP- Pasidalytos rizikos paskolos, AKF2 - Atviras kreditų fondas 2, VSF2 - Verslumo skatinimas 2014-2020.

Investicijų likutis 2021-12-31 - 2022-09-30

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*