INVEGOS panaudotos lėšos

FINANSINĖS PRIEMONĖS
2023 M.

Planuojama panaudoti nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31, mln. Eur

Panaudojimo faktas
(nuo 2023-01-01 iki 2023-04-30)
vnt. mln. Eur proc.
Individualios garantijos
57,36 58 11,10 19
Individualios garantijos*
56,56 58 11,10 20
Eksporto kredito garantijos 0,80 0 0,00 0
Portfelinės garantijos 64,80 256 44,00 68
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 4,00 33 2,03 51
Portfelinės garantijos paskoloms 3 50,00 183 37,82 76
Portfelinės garantijos faktoringui 2 10,80 40 4,15 38
Tiesioginės paskolos 35,49 18 11,95 34
Tiesioginės paskolos „Startuok“ 12,99 2 2,36 18
Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams 19,00 7 8,74 46
Skatinamoji finansinė priemonė „Perspektyva“ 3,00 6 0,63 21
Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams 0,50 3 0,22 44
Paskolos per finansų tarpininkus 40,59 694 17,74 44
Atviras kredito fondas 2 1,65 17 1,60 97
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis 24,00 56 1,57 50
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba 238 10,31
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 5,20 364 3,23 62
Pasidalytos rizikos paskolos 6,43 4 0,61 9
Verslumo skatinimo fondas 2 0,51 15 0,41 81
Atviras kredito fondas 3 2,80 0 0,00 0
Kompensacijos 10,37 791 9,57 92
Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams 10,12 790 9,47 94
Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas 0,25 1 0,10 40
Rizikos kapitalas 13,56 39 4,61 34
IŠ VISO: 222,17 1 856 98,97 45

* Individualios garantijos: garantijos paskoloms ir lizingui, garantijos didelėms įmonėms, pagalbos garantijos, garantijos verslo pradžiai.

COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas

 

Investicijų likutis 2021/2022

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*