Fondų fondas „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“


Šio fondo tikslas – padidinti darbo paklausą, skatinant smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų, veikiančių iki 1 metų, verslumą.

Įsteigtas fondas užtikrina naujo verslo pradžios finansavimą, taip skatindamas ieškoti naujų verslo idėjų ir jų įgyvendinimo. Įgyvendinant projektą yra sukurtos finansinės priemonės, kuriomis siekiama skatinti verslumą, savarankišką užimtumą, sudaryti sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, veikiantiems iki 1 metų, – pradėti ir (ar) plėtoti savo verslą, tuo palengvinant smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų prieinamumą prie finansavimo šaltinių ir suteikiant verslo pradžiai būtinų išteklių, teikiant lengvatines paskolas bei paskolų garantijas.

Sukurtos finansinės priemonės, skirtos teikti finansavimą pradedantiesiems verslą, ypač daug dėmesio skiriant su sunkumais darbo rinkoje susiduriantiems asmenims.

Įgyvendinus iš projekto lėšų finansuojamas finansines priemones, planuojama suteikti finansinę pagalbą daugiau nei 1000 įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių ir (ar) pradedančių vykdyti verslą.

Finansinės priemones, finansuojamos iš fondo: