Valdyba

Alditas Saulius, valdybos pirmininkas

Alditas Saulius, valdybos pirmininkas

Nepriklausomas valdybos narys, bankininkystės ekspertas, AB Lietuvos paštas ir VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ nepriklausomas valdybos narys ir audito komitetų pirmininkas, įgijęs daugiau kaip 20 metų darbo patirtį Lietuvos banke ir komerciniuose bankuose. A. Saulius baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, įgijo Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos verslo valdymo magistro laipsnį. Valdybos narys turi sukaupęs daug patirties įmonių strategijų kūrime bei įgyvendinime, procesų efektyvumo didinime bei rizikos valdyme.

  • Paskyrimo pradžia – 2019-12-12
  • Kadencijos pabaiga – 2023-12-12

Vytenis Labanauskas

Vytenis Labanauskas

Nepriklausomas valdybos narys, UAB Baltoskandijos investicija vadovas, VšĮ Sveikatos žinios direktorius, UAB „HETNET CONSULTING“ direktorius. V. Labanauskas turi sukaupęs daug patirties strategijų formavime, projektų valdyme ir visuomeninių socialinių projektų viešinime. Valdybos narys geba įžvelgti naujas rinkos galimybes ir jas išnaudoti. V. Labanauskas yra įgijęs gydytojo-oftalmologo bei ekonomikos išsilavinimą Vilniaus universitete.

  • Paskyrimo pradžia – 2019-12-12
  • Kadencijos pabaiga – 2023-12-12

Viktorija Trimbel

Viktorija Trimbel

Valdybos narė, išrinkta kaip įmonių grupės darbuotojų atstovė valdyboje. Valdybos narė yra UAB „Kofinansavimas“ direktorė, Coinvest capital fondo valdytoja, UAB „Quantum capital“ vadovaujanti partnerė, asociacijos „Baltic Institute of Corporate Governance“ narė bei lektorė. V. Trimbel yra profesionali valdybos narė su ilgamete nepriekaištinga korporatyvinio valdymo patirtimi reguliuojamose energetikos ir komunikacijų infrastruktūros įmonėse, vadovavusi sudėtingiems strateginiams verslo ir investicijų projektams stambiose vietos ir tarptautinėse bendrovėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuose, tad nestokoja strateginio vadovavimo ir rizikų valdymo patirties. V. Trimbel yra įgijusi ekonomikos magistro laipsnį Vilniaus universitete.

  • Paskyrimo pradžia – 2019-12-12 (pakartotinio paskyrimo pradžia – 2023-04-25)
  • Kadencijos pabaiga – 2023-12-12

Tomas Urban

Tomas Urban

Valdybos narys, sertifikuotas projektų valdymo profesionalas (PMP), turintis daugiau nei 10 metų patirtį projektų valdymo, pirkimų ir konsultavimo paslaugų srityje. T. Urban turi įmonių valdymo ir veiklos užtikrinimo, strateginio planavimo ir konfliktinių situacijų valdymo patirties. Valdybos narys yra įgijęs teisės bakalauro ir magistro laipsnius bei vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnius Mykolo Riomerio universitete.

  • Paskyrimo pradžia – 2020-07-15
  • Kadencijos pabaiga – 2023-12-12