Interreg Europe projektas POWERTY

INVEGA dalyvauja tarptautiniame programos Interreg Europe projekte „POWERTY (Atsinaujinančių išteklių energija socialiai jautrioms visuomenės grupėms)“ (angl. Renewable energies for vulnerable groups). Projekto įgyvendinimui skirta 1 127 226,00 eurų, iš kurių INVEGAI – 135 932, 00 eurų.

Pagrindinis projekto POWERTY tikslas – padidinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą socialiai jautriose visuomenės grupėse. Projektu siekiama, sudaryti galimybes teikti saugią ir švarią energiją, palengvinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą socialiai jautriose visuomenės grupėse.

Taip pat įgyvendinant projektą, atsinaujinančią energiją tiekiančios įmonės bus skatinamos siūlyti socialiai jautrioms visuomenės grupėms pritaikytus technologinius sprendimus, taip aktyvindami jų socialinę atsakomybę. Tokiu būdu įgyvendinant projektą bus sprendžiamos energijos nepritekliaus (energetinio skurdo) problemos, socialiai jautrios visuomenės grupės bus skatinamos tinkamai pasirūpinti švarios energijos tiekimu iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Projektu bus skatinamos socialinių inovacijų priemonės, pagrįstos didesniu namų ūkių dalyvavimu ir integracija.

Projekte dalyvauja 6 partneriai: Andalusian Energy Agency, Andalusian Regional Government (Ispanija), Auvergne Rhône-Alpes Energy Environment Agency (Prancūzija), Energy Agency of Plovdiv (Bulgarija), The Agglomeration Opole Trust (Lenkija), University of Manchester (Didžioji Britanija) ir INVEGA (Lietuva).

POWERTY projekto rezultatai bei eiga

Su esmine POWERTY projekto informacija kviečiame susipažinti ir el. lankstinuke.

Kviečiame susipažinti su POWERTY projekto naujienlaiškiais lietuvių kalba, kuriuos parengė POWERTY projekto komanda:

* Iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. tarptautiniame programos Interreg Europe projekte „POWERTY“ ( Atsinaujinančių išteklių energija socialiai jautrioms visuomenės grupėms) dalyvavo buvusi UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, kuri Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, kuriant konsoliduotą nacionalinę plėtros įstaigą, tapo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) įmonių grupės dalimi.