Įmonių grupė

Uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) priklauso 100 procentų šių bendrovių akcijų:

UAB “Kofinansavimas”

Įmonės kodas 304295647
Vilniaus g. 33, Vilnius
info@coinvest.lt

Bendrovė, atsakinga už KŪB „Koinvesticinis fondas“ (Coinvest Capital) valdymą, su verslo angelų grupėmis ir rizikos kapitalo fondais investuoja į verslą pradedančias įmones (startuolius) bei verslo plėtrą vykdančias įmones.

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

Įmonės kodas 124261860
Blindžių g. 17, Vilnius
info@garfondas.lt

Bendrovė padeda ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, neturintiems pakankamai įkeičiamo turto, finansinių išteklių, plėtoti, kurti verslą, modernizuoti ūkius bei įmones, gaminti konkurencingą produkciją, teikiant su šiais tikslais susijusias paslaugas.

UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“

Įmonės kodas 305612545
Lukiškių g. 2, Vilnius
info@viva.lt

Bendrovė atsakinga už KŪB „Pagalbos verslui fondo“ valdymą, investicijų vertinimą, atranką, investicijų priežiūrą, rizikos valdymą ir fondo grąžą.

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Įmonės kodas 303039520
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, Vilnius
info@vipa.lt

Bendrovė teikia finansines paslaugas, įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms viešosios infrastruktūros, viešųjų paslaugų gerinimui ir plėtrai bei viešojo intereso sričių projektams vystyti.