Trijų jūrų iniciatyvos investicinis fondas

Trijų jūrų iniciatyva (3SI) – tai šalių vadovų lygmens politinė bendradarbiavimo platforma, įkurta 2015 metais. Joje dalyvauja 12 ES šalių, išsidėsčiusių tarp Adrijos, Baltijos ir Juodosios jūros: Austrija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija.

JAV, Vokietija ir Europos Komisija yra 3SI partnerės.

2019 m. įsteigtas Trijų jūrų iniciatyvos investicinis fondas (3SIIF), kurio tikslas – investuoti į transporto, energetikos ir skaitmeninę infrastruktūrą 3SI šalyse ir padėti įveikti atskirų ES regionų vystymosi skirtumus. Šiuo metu prie 3SIIF yra prisijungusios arba yra prisijungimo procese 9 šalys. 3SIIF planuoja sukaupti 3-5 mlrd. Eur.

2020 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą prisijungti prie 3SIIF ir į šį fondą investuoti 20 mln. Eur.

Lietuvos dalyvavimas 3SIIF didina nacionalinių infrastruktūros projektų finansavimo galimybes, stiprina Euroatlantinę partnerystę ir bendradarbiavimą su Vidurio ir Rytų Europos valstybėmis bei jos kaimynėmis.

923 mln.

Fondo vertė, EUR

20 mln.

Lietuvos investicija, EUR

Kaip veikia 3JIIF?

Fondas investuoja į:

  • kapitalą (akcijos) - rizikos kapitalo investicijos;
  • kvazi-kapitalą, pvz.: privilegijuotosios akcijos, konvertuojamosios obligacijos, akcininko paskolos ar pan.;
  • Didelės vertės projektus (>30 mln. EUR).

Transportas
  • Transeuropiniai transporto tinklai ("TEN-T"), įskaitant kelius, geležinkelio linijas, vidaus vandens kelius, jūsų uostus, oror uostus, geležinkelio ir kelių terminalus;
  • Riedmenų ir kitos svarbios susijusios infrastruktūros eksploatavimas.
Energetika
  • Skatinamas saugus energijos tiekimas, pvz., didinant elektros sistemos lankstumą arba diversifikuojant energijos šaltinius;
  • Remiamas energijos perėjimas (angl. transition) Trijų jūrų regione. Ypatingas dėmesys skiriamas transeuropiniams energetikos tinklams ("TEN-E")/ bendro intereso projektams (angl. Projects of Common Interest (PCI), įskaitant perdavimą, paskirstymą, saugojimą, atsinaujinančios energijos gamybą ir efektyvaus energijos vartojimo didinimą.
Skaitmenizavimas

Daugiausia dėmesio skiriama su kibernetiniu saugumu, išmaniosiomis ir kitomis skaitmeninėmis technologijomis susijusiai infrastruktūrai.

3JIIF naujienos

NEoT Capital (NEoT) ir 3JIIF užmezgė strateginę partnerystę

2023-02-01
Vykdydami strateginę partnerystę, NEoT valdoma Europos platforma NEoT Green Mobility (NGM) ir Trijų jūrų iniciatyvos investicijų fondas (3JIIF) sieks panaudoti kapitalą, kad paskatintų perėjimą prie nulinės emisijos mobilumo Vidurio ir Rytų Europoje (VRE). Iš pradžių partnerystė sieks investuoti į nulinės emisijos autobusus ir susijusią infrastruktūrą visame VRE regione, tikimasi plėstis į kitus transporto sektorius.

Skaityti plačiau

Trijų jūrų fondo investicijos į transporto infrastruktūros plėtrą

2022-08-29
Trijų jūrų iniciatyvos investiciniam fondui (3JIIF) priklausanti įmonė „Cargounit“ išnuomojo naują lokomotyvą „Smartron“ Rumunijos įmonei „Unicom Tranzit“. „Cargounit“ – didžiausia Lenkijoje įmonė, teikianti lokomotyvų nuomos paslaugas, ir pirmoji investicija 3JIIF fondo istorijoje. Įmonės verslo plėtra VRE šalyse teigiamai paveiks susisiekimo plėtrą Trijų jūrų regione.

Skaityti plačiau

Pirma 3JIIF investicija į uosto infrastruktūrą

2022-06-20
Trijų jūrų iniciatyvos investicijų fondas įsigijo didelę Burgaso uosto operatoriaus dalį. Investicijos atitinka fondo tikslą pagerinti susisiekimą Trijų jūrų regione. Burgaso uostas jungia Trijų jūrų regioną su Centrine Azija, Viduriniais Rytais ir yra svarbi transporto infrastruktūros dalis regione.

Skaityti plačiau

Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo konferencija: Lietuvos verslui ir infrastruktūros projektams – naujos investicijų finansavimo galimybės

2021-11-17
Lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) organizavo Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo (toliau – 3JIIF) konferenciją, kurioje šio fondo atstovai verslininkams pristatė galimybes pasinaudoti fondo finansavimu investicijomis Lietuvoje bei detaliai atskleidė fondo investavimo kryptis, investavimo ir vertinimo kriterijus.

Skaityti plačiau

Trijų jūrų iniciatyvos viešinimo renginyje Taline pristatėme Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros perspektyvas

2021-04-29
2021 m. balandžio 29 d. Estijos prezidentūros organizuotame Trijų jūrų iniciatyvos viešinimo renginyje, skirtame Baltijos šalims, Viešųjų investicijų plėtros agentūros Strategijos ir verslo plėtros departamento vadovas Justinas Bučys pristatė Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros perspektyvas.
Renginio metu taip pat buvo apžvelgtos Trijų jūrų iniciatyvos perspektyvos, Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo veikla, valdymas, investavimo kryptys bei atliktos investicijos.

Skaityti plačiau

Lietuva prisijungė prie Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo

2021-02-01
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu atstovaujanti Lietuvos valstybę, įsipareigojo investuoti į Trijų jūrų iniciatyvos (angl. Three Seas Initiative) (toliau – 3SI) investicinį fondą (toliau – 3SIIF) 20 mln. eurų ir tapo pilnateise šio fondo nare.
LR Prezidentas Gitanas Nausėda Lietuvos sprendimą jungtis prie 3SIIF pristatė 2020 m. spalio 19 d. Talino 3SI viršūnių virtualiame susitikime.

Skaityti plačiau