Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo konferencija: Lietuvos verslui ir infrastruktūros projektams – naujos investicijų finansavimo galimybės

Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo konferencija: Lietuvos verslui ir infrastruktūros...

Lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) organizavo Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo (toliau – 3JIIF) konferenciją, kurioje šio fondo atstovai verslininkams pristatė galimybes pasinaudoti fondo finansavimu investicijomis Lietuvoje bei detaliai atskleidė fondo investavimo kryptis, investavimo ir vertinimo kriterijus.

Lietuvos institucijų atstovai pristatė plėtros kryptis, pagal kurias įgyvendinami projektai galėtų gauti 3JIIF fondo finansavimą.

2019 metais įsteigtas 3JIIF, kurio tikslas – investuoti į transporto, energetikos ir skaitmeninę infrastruktūrą trijų jūrų regiono šalyse ir padėti įveikti atskirų ES regionų vystymosi skirtumus. Svarbus jo vaidmuo – papildyti ir sustiprinti atskirų šalių kapitalo panaudojimą ir ES finansines priemones.

„Lietuva vertina Trijų jūrų iniciatyvą kaip ypatingą regioninę platformą sustiprinti tarpusavio bendradarbiavimą. Svarbu plėtoti pažangią ekonomiką, didinant ekonominį vientisumą. Lietuvai 3JIIF yra svarbus ir kaip papildomas finansavimo šaltinis reikalingiems infrastruktūros gerinimo projektams, ypatingai – orientuotiems į skaitmenizaciją. Todėl Trijų jūrų iniciatyva ir ši konferencija įgauna dar didesnę reikšmę Lietuvai siekiant teigiamo postūmio visam regionui svarbių investicijų apimtims“, – teigia finansų viceministras Gediminas Norkūnas

3JIIF, bendradarbiaudamas su privačiais investuotojais, reikšmingai prisidės prie tvarios ekonominės plėtros Trijų jūrų iniciatyvos – Baltijos, Adrijos ir Juodosios jūrų – regione. Lietuvai atsiranda naujos galimybės finansuoti infrastruktūros projektus ir kartu sukuria praktines galimybes sustiprinti Europos ekonominį ryšį.

„COVID-19 pandemijos iššūkiai išryškino tarpvalstybinių infrastruktūros jungčių svarbą, būtinybę didinti tarpusavio bendradarbiavimą, junglumą ir tuo užtikrinti mūsų regiono ekonominį augimą, konkurencingumą ir atsparumą. Tikimės, kad Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo kapitalo srautai prisidės prie egzistuojančių infrastruktūros spragų užpildymo, spartesnio infrastruktūros projektų įgyvendinimo regione“, – teigia Arnoldas Pranckevičius, užsienio reikalų viceministras, Trijų jūrų iniciatyvos nacionalinis koordinatorius Lietuvoje.

Šiuo metu prie 3JIIF yra prisijungusios arba yra prisijungimo procese 9 šalys, kurios į fondą įsipareigojo įnešti daugiau kaip 900 mln. eurų.

„Metų pradžioje VIPA, Vyriausybės nutarimu atstovaudama Lietuvos valstybę, tapo pilnaverte fondo dalyve, investavome 20 mln. Eurų ir taip atvėrėme Lietuvos projektų vystytojams naują galimybę gauti finansavimą didelių infrastruktūros projektų įgyvendinimui transporto, energetikos ir skaitmenizavimo srityse. Mūsų darbuotojai dalyvauja fondo stebėtojų taryboje ir valdyboje, aktyviai įsijungėme į fondo veiklą. Atitinkamai Lietuvoje mūsų funkcija yra tapti tiltu jungiančiu potencialius projektų vykdytojus ir potencialius investuotojus,“ – sako VIPA generalinis direktorius Gvidas Dargužas.

Konferencijos vaizdo įrašas: