2011-2015 metai: ant popierinės servetėlės nubraižytos naujos INVEGOS veiklos kryptys

2011-2015 metai: ant popierinės servetėlės nubraižytos naujos INVEGOS veiklos kryptys

2011 metais nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir toliau stiprino šalies finansavimo rinką. Šalia visų savo paslaugų paketo pradėjo teikti lizingo garantijas bei tapo Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijos nare. Taip INVEGA gavo progą dar geriau pažinti rizikos kapitalo rinką, kas padėjo kurti, įgyvendinti rizikos kapitalo priemones, o verslui plačiau atverti vartus į alternatyvųjį finansavimą ir prisitraukti investicijų į kapitalą.

Naujos patirtys įkvėpė ir strategijų derinį, kuris buvo absoliuti naujiena ir kurio iki tol niekas neįgyvendino valstybės vardu – 2012 m. Audrius Zabotka, tuometis INVEGOS vadovas, ant popierinės servetelės vienos konferencijos pertraukos metu bendraudamas su dabartiniu NASDAQ Lietuvos vadovu Saulium Malinausku nupiešė pirmą idėją apie bendrai su angelais investuojantį „Koinvesticinį fondą“.

Tą servetėlės brėžinį paskui aš pati ir kartu su kolegom perpiešėm kelis kartus. Kelyje, kol atsirado „Koinvesticinis fondas“, buvo ir ginčų, ir netgi rimtų pykčių, tačiau visos tos kliūtys ir iššūkiai įveikiami, kai tiki tuo, ką darai.

„Tą servetėlės brėžinį paskui aš pati ir kartu su kolegom perpiešėm kelis kartus. Kelyje, kol atsirado „Koinvesticinis fondas“, buvo ir ginčų, ir netgi rimtų pykčių, tačiau visos tos kliūtys ir iššūkiai įveikiami, kai tiki tuo, ką darai“, – įvykius atsimena INVEGOS generalinio direktoriaus pavaduotoja ir verslo plėtros direktorė Inga Beiliūnienė.


Inga Beiliūnienė

Analogų neturintis „Koinvesticinis fondas“ buvo įsteigtas po ketverių metų ir šiandien puikiai investuoja į inovatyvius verslus.

Noras išbandyti naujas galimybes nugalėjo – INVEGA kartu su tarptautiniais partneriais pradėjo plačiau bendradarbiauti rizikos kapitalo srityje. 2012 m. INVEGA, Latvijos ir Estijos atitinkamos agentūros bei Europos investicinis fondas (EIF) įkūrė „Baltijos inovacijų fondą“ (BIF) – stiprų ir vieningą rizikos kapitalo finansavimo šaltinį trijose Baltijos šalyse. Šis Baltijos inovacijų fondas, kurio dydis siekė 130 mln. Eur, jau padėjo toliau augti ne vienai inovacijas kuriančiai ir didelį augimo potencialą turinčiai įmonei.

„Per 3 mėn. suderėta pirma tokio pavyzdžio sutartis tarp trijų šalių agentūrų (INVEGOS, ALTUM (tuomet dar – Latvian Guarantee Agency) ir KredEx) bei Europos investicijų fondo. Sutartį pavyko suderėti ir apskritai analogų iki tol neturėjusį fondą įsteigti per tokį trumpą laiką todėl, kad derybos vyko griežtai sudėlioto proceso būdu, derantis trims seserinėms įmonėms, kurių vadovai buvo gerai pažįstami ir puikiai sutarė. Prie derybų stalo sėdėjo ir mažiausiai keturi buvę EIF kolegos, iš kurių po vieną atstovavo Lietuvos ir Latvijos puses, o kiti du – EIF. Vėliau šis fondas buvo plačiai viešinamas visoje Europos Sąjungoje kaip pirmas toks geros kelių šalių bendradarbiavimo praktikos pavyzdys“, – derybas prisimena I. Beiliūnienė.

INVEGOS veikla ėmė plėtotis sparčiai ir nesustabdomai. 2013 m. pradėtos įgyvendinti naujos subsidijų priemonės „Parama pirmajam darbui“, skirtos kompensuoti dalį darbo užmokesčio ir skatinti darbdavius įdarbinti patirties neturinčius jaunuolius, ir priemonė „Subsidijos verslumui skatinti“, padedanti toliau verslą vystyti tiems, kurie gavo paskolas iš „Verslumo skatinimo fondo“. Tais pačiais metais „Verslumo skatinimo fondas“ buvo įvertintas smulkiojo ir vidutinio verslo asamblėjoje, kur tapo nacionalinės atrankos laimėtoju „Verslo aplinkos gerinimo“ kategorijoje ir pretendentu į Europos Komisijos apdovanojimą.

Nuo 2015 m. INVEGA jau galėjo džiaugtis atliktų investicijų rezultatu ir naudodama iš investicijų grįžusias lėšas pradėjo kompensuoti palūkanas. Iš grįžusių ir (ar) grįšiančių INVEGOS fondo lėšų pradėta įgyvendinti ir nauja individualių garantijų pergarantavimo priemonė „Garantijų fondas 2“. Tuomet, atsižvelgiant į puikius „Verslumo skatinimo fondo“ įgyvendinimo rezultatus ir siekiant užtikrinti mikrokreditų teikimo pradedančiająm verslui tęstinumą, buvo įsteigtas ir fondų fondas „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“, iš kurio teikiamos lengvatinės paskolos pradedantiems verslą ir veikiantiems iki 1 m., ir kurio lėšomis verslai yra finansuojami iki šiol.

2011-2015 metais įgyvendintos naujos INVEGOS veiklos kryptys lėmė, kad valstybė suteikė finansavimą 12894 verslams, investuotos valstybės lėšos pasiekė 490,13 mln. Eur.

 


Tardami ačiū už galimybę kurti novatoriškus finansinius sprendimus, kurie padėjo augti Lietuvos verslams, visą lapkritį mūsų svetainėje kviečiame sekti, kaip gimsta INVEGOS darbo rezultatus atspindintis meno kūrinys, ir susipažinti su per 20 metų pasiektais INVEGOS rezultatais.

Žiūrėti