Žaliųjų finansų institutas

Žaliųjų finansų institutas – tai pirmasis toks Lietuvoje bei Baltijos šalyse žinių ir kompetencijų centras, konsultuosiantis verslo, viešojo sektoriaus įstaigas įgyvendinant žaliojo finansavimo projektus. Institutas koordinuos viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą tvariųjų (žaliųjų) finansų srityje ruošiant investicijų planus ir strategijas, vertinant galimas investicijas, atskleidžiant informaciją investuotojams ir visuomenei apie įmonių ar investicijų tvarumą.

Susisiekime! El. p. zfi@invega.lt.

 

Šiame puslapyje:


Naujienos

Instituto tikslai

Būti žaliųjų finansų kompetencijos centru

Padėti įmonėms ir institucijoms pasiruošti pokyčiams, susijusiems su Europos Sąjungos tvarumo reikalavimų įgyvendinimu, jas konsultuojant, teikiant ekspertinę pagalbą, rengiant metodikas, gaires, rekomendacijas.

Skatinti žaliųjų finansų ekosistemos vystymąsi

Skatinti Lietuvos žaliųjų finansų ekosistemos vystymąsi koordinuojant bendradarbiavimą tarp valstybės institucijų ir rinkos dalyvių, didinant prieigą prie su tvarumu susijusių duomenų bei informacijos apie žaliuosius finansus sklaidą.

Žaliųjų finansų institutą įsteigė INVEGA, LR finansų ministerijos iniciatyva.

Lietuvos žaliųjų finansų veiksmų planas

Kas yra žalieji finansai?

Žalieji finansai – tai finansinė veikla (skolinimas ir investavimas), kuria siekiama padaryti teigiamą poveikį aplinkai, finansuojant atsinaujinančių energetikos išteklių, aplinkosaugos, prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių ir kitus projektus, mažinant dabar vykdomų ar jau įvykdytų projektų poveikį aplinkai.


Instituto veikla

  • Projektų žalumo, tvarumo vertinimo metodikų, gairių rengimas.
  • Verslo, viešojo sektoriaus konsultavimas.
  • Viešojo ir privataus sektorių partnerysčių vystymas.
  • Techninė, ekspertinė pagalba įgyvendinant žaliuosius pokyčius.
  • Edukaciniai mokymai, renginiai.
  • Žaliųjų finansų ekosistemos plėtojimas.

Komanda


Instituto vadovas
Audrius Šilgalis
Tel. +370 612 393 18
audrius.silgalis@invega.lt

Žaliųjų finansų analitikė

Ingrida Lašinskienė
Tel. +370 612 461 29
ingrida.lasinskiene@invega.lt

Žaliųjų finansų ekspertė
Nora Marija Laurinaitytė
Tel. +370 612 752 08
nora.laurinaityte@invega.ltŽaliųjų finansų analitikė
Inga Veževičienė
Tel. +370 699 484 16
inga.vezeviciene@invega.lt