Akceleratorius 2

„Akceleratorius 2“ – rizikos kapitalo priemonė, kuria siekiama skatinti inovacinę veiklą, investuojant į besikuriančias ir perspektyvias labai mažas, mažas įmones. „Akceleratorius 2“ yra Inovacijų skatinimo fondo priemonė. Fondas įsteigtas 2020 m. gruodžio 30 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos bei INVEGOS ir yra finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

Kodėl naudinga?

Rizikos kapitalo finansinė priemonė „Akceleratorius 2“ apims:

  • Iki-akceleravimo programą, skirtą idėjų generavimui ir komandų formavimui. Idėjų vystymui, produktų ar paslaugų kūrimui komandoms bus teikiamos mentorystės paslaugos, o atrinktiems programos dalyviams – finansinė pagalba.
  • Akceleravimo programą, kurią sudarys mokymai, paskaitos, konsultavimas įmonės kūrimo, teisės, lėšų pritraukimo, pardavimų ir kitais klausimais. Programoje bus stiprinamos įmonės, auginamos kompetencijos ir toliau vystomi produktai bei plėtojamas verslas, taip pat suteikiamos ir pradinės rizikos kapitalo investicijos labai mažoms, mažoms įmonėms (MĮ).
  • Rizikos kapitalo investicijas labai mažoms, mažoms (MĮ) priešankstyvojoje ir ankstyvojoje stadijose esančioms įmonėms.

Kas galės kreiptis?

  • Fiziniai asmenys, turintys verslo idėjų ir norintys jas vystyti. Jie galės dalyvauti iki-akceleravimo programoje.
  • Labai mažos, mažos įmonės.

Kiek?

Rizikos kapitalo priemonei „Akceleratorius 2“ įgyvendinti skiriama 18 mln. Eur Inovacijų skatinimo fondo lėšų. INVEGOS atrinkti du finansų tarpininkai taip pat pritrauks nepriklausomų privačių investuotojų lėšų.

Kaip veiks?

Atrinkus du finansų tarpininkus, kiekvienas jų įsteigs po du rizikos kapitalo fondus – priešankstyvosios stadijos fondą (angl. Pre-seed Fund), kuris vykdys iki-akceleravimo ir akceleravimo programas bei atliks pradines rizikos kapitalo investicijas, ir ankstyvosios stadijos fondą (angl. Seed Fund), vykdysiantį rizikos kapitalo investicijas.