KVIETIMAS BAIGĖSI

Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Akceleratorius 2“ finansų tarpininko atranka

Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Akceleratorius 2“ finansų tarpininko atranka

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia potencialius fondų valdytojus teikti paraiškas valdyti naują rizikos kapitalo priemonę „Akceleratorius 2“. Finansinė priemonė „Akceleratorius 2“ yra finansuojama iš „Inovacijų skatinimo fondo“.

Naująją finansinę priemonę „Akceleratorius 2“ įgyvendins INVEGA, kuri atrinks du fondų valdytojus, kurie įsteigs po du rizikos kapitalo fondus (Priešankstyvosios stadijos fondą ir Ankstyvosios stadijos fondą).

Paraiškų teikimas

„Akceleratorius 2“ fondų valdytojo atrankos dokumentuose (angl. Call for Expression of Interest) yra visa su paraiškų pateikimu susijusi informacija. Visus „Akceleratorius 2“ fondų valdytojo atrankos dokumentuose nurodytus dokumentus ir informaciją INVEGAI reikia pateikti atrankos dokumentuose nurodytais būdais.

Jeigu turite papildomų klausimų, prašome pateikti juos el. paštu akceleravimas@invega.lt atrankos dokumentuose nurodytais terminais. Klausimai gali būti teikiami tiek lietuvių, tiek ir anglų kalbomis. Atsakymai į klausimus pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis žemiau.

Kiekvieną paraišką pateikusį asmenį apie tolesnius INVEGOS planuojamus veiksmus ir sprendimus informuosime asmeniškai.

Pagrindiniai terminai, susiję su kvietimu teikti paraiškas

  • Pareiškėjai gali prašyti, kad INVEGA pateiktų paaiškinimus dėl šio kvietimo teikti paraiškas ir kiekvienam fondui taikomų sąlygų iki 2021 m. lapkričio 12 d. (imtinai).
  • Atsakymai į susijusius prašymus pateikti paaiškinimą ir gautus per nustatytą terminą paskelbiami iki 2021 m. lapkričio 26 d. (imtinai).
  • Paraiškos turi būti pateiktos iki 2021 m. gruodžio 13 d. (imtinai).
  • Į trumpąjį sąrašą įtraukto (-ų) pareiškėjo (-ų) kvietimas pristatyti ir atsakyti į klausimus apie savo verslo planus - iki 2022 m. kovo 21 d.

„Akceleratorius 2“ fondų valdytojų atrankos dokumentai ir atsakomybės ribojimo pareiškimas

Esant neatitikimui tarp „Akceleratorius 2“ fondų valdytojų atrankos dokumentų anglų ir lietuvių kalbomis, pirmenybė teikiama dokumentui anglų kalba.

Apie finansinę priemonę „Akceleratorius 2“

Nauja priemone bus siekiama skatinti eksperimentinę plėtrą ir inovacinę veiklą, investuojant į besikuriančias ir perspektyvias labai mažas, mažas įmones Lietuvoje.

Ši priemonė bus įgyvendinama iš „Inovacijų skatinimo fondo“ lėšų. Iš INVEGOS atrinktų „Akceleratorius 2“ fondų valdytojų taip pat bus tikimasi, kad jie pritrauks papildomo finansavimo iš nepriklausomų privačių investuotojų.

„Inovacijų skatinimo fondas“ buvo įsteigtas 2020 m. gruodžio 30 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos ir INVEGOS.

Viešas priemonės „Akceleratorius 2“ valdytojų atrankos sąlygų aptarimas buvo paskelbtas 2021 m. balandžio 6 d.

Viešojo aptarimo metu gautos pastabos, klausimai ir atsakymai

Atsakymai į gautus paklausimus dėl finansinės priemonės „Akceleratorius 2“ atrankos sąlygų paaiškinimo