KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti pastabas dėl planuojamos rizikos kapitalo priemonės „Akceleratorius 2“ valdytojų atrankos sąlygų

Kviečiame teikti pastabas dėl planuojamos rizikos kapitalo priemonės „Akceleratorius 2“ valdytojų...

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl naujai planuojamos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rizikos kapitalo priemonės „Akceleratorius 2 valdytojų atrankos sąlygų.

Pastabas prašome teikti iki 2021 m. balandžio 20 d. el. pašto adresu akceleravimas@invega.lt.

Kvietimą finansų tarpininkams teikti paraiškas (anglų kalba) planuojama paskelbti 2021 m. gegužės mėn. Galutinės valdytojų atrankos sąlygos  gali skirtis nuo pastaboms pateikiamo varianto.

Šia finansine priemone bus siekiama skatinti inovacinę veiklą, investuojant į besikuriančias ir perspektyvias labai mažas, mažas įmones.

Finansinė priemonė bus įgyvendinama iš Inovacijų skatinimo fondo lėšų. INVEGOS atrinkti finansų tarpininkai taip pat turės papildomai pritraukti atitinkamą dalį nepriklausomų privačių investuotojų lėšų ir šalia investavimo veiklos įgyvendinti iki-akceleravimo ir akceleravimo programas.

Inovacijų skatinimo fondas įsteigtas 2020 m. gruodžio 30 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos bei INVEGOS ir yra finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

Atrankos sąlygos anglų kalba.

Planuojama finansinės priemonės „Akceleratorius 2“ įgyvendinimo schema