Individualios garantijos – INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai  iki 80 proc. sumos. Individualia INVEGA garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę. INVEGOS teikiamos eksporto kredito garantijos leidžia plėsti eksporto rinkas neparduotinos rizikos valstybėse išmokant iki 90 proc. patirtų nuostolių dalį, kai pirkėjas neatsiskaito sutartyje nustatytais terminais arba bankrutuoja.

Individualios garantijos paskoloms

Garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais.

Individualios garantijos lizingui

INVEGA gali suteikti garantiją lizingui įrangos pirkimą finansuojančiai finansinės nuomos bendrovei, jei Lietuvoje įsteigta įmonė, atitinkanti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui nustatytus reikalavimus, ketina įsigyti naujos (nenaudotos) gamybinės įrangos ir (arba) naujų (nenaudotų) įrenginių finansinės nuomos (lizingo) būdu.

Individualios garantijos didelėms įmonėms

INVEGOS teikiamos garantijos gali padėti didelėms įmonėms išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą bei palengvinti priėjimą prie finansavimo šaltinių.

Eksporto kredito garantijos

INVEGOS turtinis įsipareigojimas dalintis kartu su eksportuotoju rizika, išmokant iki 90 proc. patirtų nuostolių dalį, kai pirkėjas neatsiskaito sutartyje nustatytais terminais arba bankrutuoja. Garantija leidžia eksportuotojams parduoti prekes ar suteikti paslaugas su atidėtųjų mokėjimų terminu apsisaugant nuo užsienio pirkėjų nemokumo. Garantuojama rizika – politinė ir (arba) komercinė.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-11-04