Priemonė įgyvendinta Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms

Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID nukentėjusioms įmonėms“ paraiškų priėmimas nuo 2020 m. gruodžio 1 d. (imtinai) sustabdytas.

Kodėl naudinga?

Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas teikiamas už kompensavimo laikotarpiu pareiškėjo patirtas ekonominei veiklai vykdyti nuomojamų negyvenamosios paskirties patalpų nuomos išlaidas.

Kas gali kreiptis?

Ekonominę veiklą vykdantys juridiniai asmenys ir verslininkai:

  • kurių vykdoma veikla atitinka veiklas, kurios karantino laikotarpiu buvo arba yra uždraustos ar ribojamos;
  • kuriems nuomotojas taiko ne mažesnę kaip 30 proc. nuomos mokesčio nuolaidą;
  • pareiškėjai, kurių karantino laikotarpiu uždrausta ar ribojama nepagrindinė veikla buvo vykdoma nuomojamose patalpose, kurios pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) buvo įregistruotos į Mokesčių mokėtojų registrą ne vėliau kaip 2020 m. kovo 16 dieną;
  • kurie paraiškos pateikimo metu nėra įgiję bankrutuojančios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso, jo savininkų ir (ar) vadovų atžvilgiu per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir šie asmenys neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.

Priemone „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

Terminai

Paraiškos dėl nuomos mokesčio kompensavimo priimamos iki 2020 m. gruodžio 1 d. imtinai.
Papildomas sąskaitas prie jau pateiktų paraiškų galima pateikti ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 10 d. imtinai.

Kiek?

Didžiausias dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydis per mėnesį – 50 proc. nuo 2020 metų vasario* mėn. nuomininkui taikyto nuomos mokesčio dydžio.

* arba jeigu pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. kovo mėn., nuo kovo mėn. pareiškėjui taikyto nuomos mokesčio dydžio. Jeigu pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį atliko už 2020 m. balandžio mėn. ar vėlesnius mėnesius – nuo nuomos sutartyje numatyto mėnesio nuomos mokesčio.

Pareiškėjo vykdomos veiklos, kuri dėl paskelbto karantino buvo ar yra uždrausta ar ribojama, priskyrimo ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.) sąrašas