Priemonė įgyvendinta Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2

Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – palengvinti labai mažam, mažam ir vidutiniam verslui prekybinių sandorių finansavimą.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Kiek?

  • Didžiausia vieno faktoringo limito suma – 1 875 000 Eur.
  • Įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur.

Maksimalus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpis – 12 mėnesių. Pasibaigus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpiui, su MVĮ gali būti sudaromas naujas faktoringo sandoris.

Priemonės portfeliui formuoti skirta 10 mln. Eur INVEGOS fondo grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, kurios leis garantuoti 62,5 mln. Eur faktoringo sandorių portfelį.

Kaip veikia?

Faktoringo sandorius finansuoja ir dokumentaciją rengia atrinktos finansų įmonės, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Kiekvienam finansų įstaigos, įgyvendinančios Portfelinių garantijų faktoringui 2 priemonę, portfelyje esančiam faktoringo sandoriui bus suteikiama 80 proc. garantija, tačiau visų išmokų suma negali viršyti viršutinės ribos, kurios dydis yra 20 proc. nuo suformuoto faktoringo sandorių portfelio garantijų sumos.

Priemonė „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ teikiama kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.

Į garantuojamą portfelį turi būti įtraukiami faktoringo sandoriai su regresu į faktoringo sandorio gavėją.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra de minimis pagalba ir kaip sužinoti, kokia šios pagalbos suma yra panaudota?

De minimis sąvoka yra vartojama apibūdinti nedidelės vertės valstybės paramą, kuriai netaikomas reikalavimas suderinti pagalbą su Europos Komisija. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui (maksimali teiktinos pagalbos suma gali būti skiriama vienam ūkio subjektui, kurį gali sudaryti ir keli ūkio subjektai (tiek juridiniai, tiek fiziniai, vykdantys ūkinę-komercinę veiklą) arba kai bendrovės kontrolinį akcijų paketą turintis subjektas efektyviai kontroliuoja šią bendrovę tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaudamas jos valdyme, jis taip pat turi būti laikomas ūkio subjektu) per trejų pastarųjų metų (36 mėn.) laikotarpį gali siekti 300 000 eurų.

Kiek įmonė (ar įmonių grupė) jau yra panaudojusi nereikšmingos valstybės pagalbos, galima pasitikrinti čia: https://kotis.kt.gov.lt/gauti-pazyma.

2. Kas yra priemonės Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams valdytojas?

Galimo valdytojo statusą atitiktų finansų įstaiga, veikianti pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą ir teikianti faktoringo paslaugas, kaip nustatyta pateiktame pagrindinių PGF priemonės sąlygų apraše.

3. Kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra.

4. Kas yra laikoma faktoringo gavėju?

Labai maža, maža ar vidutinė įmonė, su kuria PGF priemonės valdytojas yra sudaręs sutartį dėl faktoringo sandorio sudarymo.