Priemonė įgyvendinta Paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti

Priemonė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.

Kodėl naudinga?

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, nuo 2019 m. pradėta įgyvendinti finansinė priemonė – „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimas“ (toliau – Paskolų teikimo priemonė).

Kiek?

Pagal šią priemonę paskoloms žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti buvo galima kreiptis dėl paskolų iki 70 tūkst. Eur ne ilgesniam negu 72 mėn. laikotarpiui. Paskoloms taikomas administravimo mokestis siekė iki 0,5 proc. paskolos sumos, o palūkanų marža – iki 3,0 proc., maksimali bendra palūkanų norma (marža + kintama dalis Euribor) – iki 5 proc.

Priemonei įgyvendinti skirta 2,011 mln. Eur iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos finansinės priemonės grąžintų ir grąžintinų lėšų, dar 25 proc. paskolos sumos prisidėjo paskolas teikiančios kredito unijos.

Terminai

Naujų paskolų teikimas pagal Paskolų teikimo priemonę nuo 2020 m. spalio 30 d. nėra galimas.