Struktūra

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ organizacinės struktūros schemaPastaba
* Departamento direktorius eina ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas.