Struktūra

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ organizacinės struktūros schema

PATVIRTINTA
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
valdybos 2023 m. spalio 9 d. sprendimu
(posėdžio protokolas Nr. 044, 2024 m. kovo 15 d. redakcija (protokolo Nr. 013))
Organizacinė struktūra galioja nuo 2023 m. gruodžio 15 d.

Spustelkite ant schemos norėdami ją padidinti.