Struktūra

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ organizacinės struktūros schema

(spustelkite ant schemos norėdami ją padidinti)

Pastaba
* Departamento direktorius eina ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas.