Priemonė įgyvendinta Paskolos bendrabučiams

Remiantis sėkminga JESSICA įgyvendinimo patirtimi bei įvertinus visus finansinių priemonių privalumus apsispręsta plėsti finansinių priemonių taikymą panaudojant Centrinės valdžios viešųjų pastatų modernizavimo priemonę, kuri užtikrintų projektų finansavimo tęstinumą. 

Kodėl naudinga?

Lengvatinės paskolos aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiams atnaujinti (modernizuoti) buvo teikiamos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą programą, kurios tikslas – atnaujinti (modernizuoti) bendrabučius, pastatytus pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus, siekiant racionalaus energinių išteklių naudojimo, pagerinti studentų ir mokinių gyvenimo bendrabučiuose sąlygas.

Kiek?

Įgyvendinant JESSICA programą atnaujinant studentų bendrabučius buvo:

  • 2014-2016 m. laikotarpiu buvo išmokėta 11,8 mln. Eur.;
  • programoje dalyvavo 7 mokymo įstaigos;
  • atnaujinta 16 studentų bendrabučių pastatų;
  • bendras atnaujintų pastatų plotas – 91 tūkst. m²;
  • projektinis studentų vietų skaičius – 6700 vnt.;
  • skaičiuojamųjų sutaupymų vidurkis – 47% (min. 31%, max. 68%);
  • pasiekta energetinio naudingumo klasė B (12 pastatų) ir C (4 pastatai).

Lėšos lengvatinėms paskoloms pagal šią programą buvo skiriamos taikant Europos Komisijos JESSICA iniciatyvą. JESSICA iniciatyvos lėšos – tai atlyginamos ES struktūrinių fondų paramos investicijos į tvarių miestų projektus. Programos įgyvendinimui iš JESSICA kontroliuojančio fondo buvo skirta 20 mln. EUR lėšų, kurios lengvatinėmis sąlygomis skolinamos mokymo įstaigoms. Paskolos buvo suteiktos iki 20 metų su fiksuotomis 3 proc. palūkanomis, taip pat buvo galimas paskolos mokėjimo atidėjimas ir 15 proc. palūkanų (nuo paskolos sumos) nurašymas pasiekus daugiau nei 25 proc. energijos sutaupymo. 

Finansuoti projektai
Pasirašymo data Mokymo įstaiga Bendrabučio adresas
2013-12-31 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Saulėtekio al. 16, Vilnius
2013-12-31 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Saulėtekio al. 18, Vilnius
2013-12-31 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Saulėtekio al. 39A, Vilnius
2013-12-31 Panevėžio kolegija Klaipėdos g. 31, Panevėžys
2014-04-18 Vilniaus universitetas Olandų g. 51, Vilnius
2014-04-18 Vilniaus universitetas Didlaukio g. 59, Vilnius
2014-04-18 Vilniaus universitetas Saulėtekio al. 4, Vilnius
2014-04-18 Vilniaus universitetas Saulėtekio al. 6, Vilnius
2014-04-18 Vilniaus universitetas Saulėtekio al. 8, Vilnius
2014-04-18 Vilniaus universitetas Saulėtekio al. 12, Vilnius
2014-06-30 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Saulėtekio al. 25, Vilnius
2014-07-10 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Liepų g. 22, Girionys, Kauno r
2014-07-01 Mykolo Romerio universitetas Didlaukio g. 57, Vilnius
2014-07-01 Mykolo Romerio universitetas Didlaukio g. 86, Vilnius
2014-07-10 Kauno technikos kolegija Kampo g. 27, Kaunas
2014-07-16 Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras Pervalkos g. 1, Neringa