Nusišalinimo atvejai

Informacija apie nusišalinimo atvejus:

Nr. Data Nusišalinusio asmens vardas, pavardė, pareigos Nusišalinimo statusas Nusišalinimo prašymą priėmė Pastabos
1. 2022-01-19

Pavel Krupenič
Rizikos valdymo skyriaus vadovas
Garantijų komiteto narys

priimtas Garantijų komiteto nariai 2021-01-19 garantijų komiteto posėdžio protokolas Nr. 2022-003
2. 2022-01-19

Aistė Čepulė
Verslo finansavimo direktorė
Garantijų komiteto narė

priimtas Garantijų komiteto nariai 2021-01-19 garantijų komiteto posėdžio protokolas Nr. 2022-003
3. 2022-01-21

Mantas Šukevičius
Stebėtojų tarybos narys

priimtas Stebėtojų taryba 2022-01-21 stebėtojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 002
4. 2022-01-24

Kęstutis Motiejūnas
Generalinis direktorius

priimtas Valdyba 2022-01-24 valdybos posėdžio protokolas Nr. 005
5. 2022-02-08

Pavel Krupenič
Rizikos valdymo skyriaus vadovas
Finansų tarpininkų priežiūros darbo grupės narys

priimtas Rizikų valdymo ir atitikties direktorius Rizikų valdymo ir atitikties direktoriaus sprendimas
6. 2022-02-10

Kęstutis Motiejūnas
Generalinis direktorius

priimtas Valdyba 2022-02-10 valdybos posėdžio protokolas Nr. 007
7. 2022-03-16 Pavel Krupenič
Rizikos valdymo skyriaus vadovas
Garantijų komiteto narys
priimtas Garantijų komiteto nariai 2021-03-16 garantijų komiteto posėdžio protokolas Nr 2022-003