Portfelinės garantijos lizingo sandoriams

Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – palengvinti finansavimo gavimą smulkiajam ir vidutiniam verslui, kai šis susiduria su finansų įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema.

Kas gali kreiptis

Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai (SVV).

Priemone „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

Kiek?

Didžiausia lizingo suma – 1 875 000 Eur, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur. Finansavimas gali būti teikiamas ne ilgesniam nei 120 mėnesių laikotarpiui.

Lizingo sandoriams, suteiktiems su portfeline garantija, garantuoti skirta 8 mln. Eur.

Kaip veikia?

Lizingo sandorius finansuoja ir dokumentaciją rengia atrinktos finansų įstaigos, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. lizingo sandorio sumos grąžinimą finansų įstaigai. Šis dydis bus taikomas kiekvienam į finansų įstaigos portfelį įtrauktam lizingo sandoriui, tačiau bendra INVEGOS išmokų suma negali viršyti didžiausios išmokų sumos, ribojamos viršutinės ribos norma, t. y. 20 proc. Garantuotiems lizingo sandoriams finansų įstaigos taiko mažesnę pradinę įmoką bei mažesnę palūkanų maržą nei rinkos sąlygomis teikiamiems lizingo sandoriams. Portfelinė lizingo garantija teikiama kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.

Porfeline garantija garantuojamais lizingo sandoriais gali būti finansuojamos šios investicijos:

  • įrenginiai
  • įranga
  • technologinės linijos
  • žemės ir miškų ūkio technika

Skirti gamybos (prekėms, medžiagoms, energijai gaminti) paslaugoms teikti ir statybos veiklai vydyti ir kurie yra atskiriama gyvenamųjų patalpų ir negyvenamųjų pastatų dalis.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ar šia priemone gali būti garantuojamos investicijos į restorano įrangą ir pramonines skalbimo mašinas? Ar šias investicijas galima laikyti nauja (nenaudota) gamybine įranga ir (arba) naujais (nenaudotais) įrenginiais?

Kadangi restorano įranga bei pramoninės skalbimo mašinos pagal savo pobūdį yra skirtos gamybinei ar jai prilygintai veiklai vykdyti, jos gali būti finansuojamos pagal PGL priemonę.