NEFI narė

Apie Europos finansų institucijų tinklo labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (NEFI)

Europos finansų institucijų tinklas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (angl. Network of Financial Institutions for SMEs) specializuojasi smulkiojo ir vidutinio verslo finansavime. NEFI tinklą be Lietuvos dar jungia 21 finansų įstaiga iš 20 Europos Sąjungos valstybių narių ir Jungtinės Karalystės.

NEFI tikslai

  • Palaikyti nuolatinį ir konstruktyvų dialogą labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) finansavimo klausimais su Europos Sąjungos (ES) institucijomis ir kitomis su MVĮ susijusiomis Europos asociacijomis ir federacijomis.
  • Teikti žinias ir patarimus ES ir jos finansų institucijoms planuojant ir įgyvendinant ES finansavimo schemas.
  • Palengvinti MVĮ klientų prieigą prie Europos ir nacionalinių finansavimo schemų.
  • Skatinti abipusį bendradarbiavimą ir mokymąsi vieniems iš kitų, taip pat bendradarbiavimą su Europos (finansų) institucijomis MVĮ finansavimo labui.

NEFI veikla

  • Informuoti narius apie finansinius, politinius ir teisinius pokyčius, Europos institucijų priimtas priemones Europos ekonominės ir finansinės politikos srityse.
  • Įsisavinti gerąją praktiką.
  • Atstovauti ir ginti NEFI narių interesus.

INVEGOS narystė NEFI

INVEGOS narystė platformoje leidžia Lietuvai:

  • keistis naujausia informacija tarp partnerių;
  • pritaikyti Europos gerąją patirtį ir naujus būdus Lietuvos verslui finansuoti.

Daugiau informacijos rasite NEFI puslapyje.