AECM narė

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, INVEGA tapo ir asocijuota Tarptautinės garantijų institucijų asociacijos (toliau – AECM) nare. AECM vienija visos Europos garantijų institucijas, skatina bendradarbiavimą ir informacijos keitimąsi tarp asociacijos narių, atstovauja ir gina narių interesus ES institucijose.

AECM pagrindiniai tikslai:

  • konsoliduoti ir vystyti garantijų kaip finansinių instrumentų vaidmenį smulkaus ir vidutinio verslo plėtroje;
  • skatinti bendradarbiavimą ir informacijos keitimąsi tarp asociacijos narių;
  • skatinti Europos garantinių institucijų teisinės bazės ir darbo principų harmonizavimą;
  • atstovauti ir ginti asociacijos narių interesus ES institucijose;
  • teikti pasiūlymus ir idėjas įvairioms ekonominėje politikoje dalyvaujančioms organizacijoms, tame tarpe ir Europos Sąjungai.

Daugiau apie AECM