Veikla

Pagrindiniai UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos tikslai yra teikti finansines paslaugas, įgyvendinti bei administruoti finansines ir kitokio pobūdžio paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui priemones.

Pagrindinės veiklos kryptys yra šios:

  • Garantijų teikimas.
  • Labai mažų paskolų, mažų paskolų, kitų paskolų teikimo administravimas.
  • Rizikos kapitalo investavimas.
  • Paskolų palūkanų dalinio dengimo administravimas.
  • Įgyvendinančiosios institucijos funkcijų Europos Sąjungos struktūrinės paramos naudojimo srityje atlikimas
  • Valstybės turto investavimas į kolektyvinio investavimo subjektus, šių investicijų administravimas.
  • Finansinės inžinerijos priemonių įgyvendinimas.
  • Verslo subjektų skatinimo ir finansinės paramos priemonių įgyvendinimas
  • Kontroliuojančiųjų fondų valdymas.
  • Kitų teisės aktais deleguotų funkcijų įgyvendinimas.