Priemonė įgyvendinta Ko-investicinis fondas susisiekimui

Priemonei skirtos lėšos baigėsi. 

Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – skatinti inovacinių transporto technologijų plėtrą, finansuojant labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ), kuriančias darnaus judumo ir mobilumo paslaugas bei projektus, mažinančius transporto išmetamą anglies dioksidą.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Kreiptis į rizikos kapitalo fondą „Coinvest Capital“.

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „ Ko-investicinis fondas susisiekimui“ ir sudariusių sutartis,  sąrašas.

Visa priemonių statistika.

Kiek?

  • 920 tūkst. EUR Sanglaudos fondo lėšų;
  • iki 1,6 mln. EUR  - galima maksimali investicijų suma.

Kaip veikia, kur kreiptis?

Šią priemonę valdo INVEGOS dukterinė įmonė  CoInvest Capital, kuri investuoja kartu su kitais rizikos kapitalo fondais, verslo angelų grupėmis. Investicijos atliekamos į projektus, galinčius sukurti investicijų grąžą ir užtikrinančius lengvai prognozuojamą pasitraukimą iš investicijų. Fondas CoInvest Capital įmonių, į kurias investuos, valdyme dalyvauja kaip tylusis investuotojas. 

Jeigu esate privatus investuotojas ar įmonė, ieškanti finansavimo kreiptis galima http://www.koinvest.lt/.