Plėtros fondas II

Kodėl naudinga?

Rizikos kapitalo priemonė „Plėtros fondas II" yra skirta labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, siekiančių patekti į naujas rinkas, sektorius, kurti novatoriškus produktus arba kitaip realizuoti plėtros planus, finansavimui. Šia pagalba siekiama padidinti tokioms įmonėms skirto finansavimo pasiūlą ir sumažinti rinkoje esantį alternatyvaus finansavimo trūkumą. Įmonės galės gauti verslo plėtrai reikalingas lėšas, papildomas žinias bei reikalingus kontaktus iš investuotojo, kas padės joms augti. Bus investuojama į sparčiai augančias Lietuvos įmones, turinčias aiškią plėtros viziją, kuriančias konkurencingus, novatoriškus produktus ar paslaugas. 

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

34 mln. EUR, iš kurių:

  • 18 mln. EUR fondo valdytojų ir privačių investuotojų lėšos;
  • 16 mln. EUR valstybės lėšų, skirtų iš Europos regioninės plėtros fondo;
  • nuo 2 iki 4 mln. EUR - galima investicijų  į vieną įmonę suma.

Kaip veikia, kur kreiptis?

 „LitCapital“ investicijoms į įmones atlikti įsteigė fondą „LcX Opportunity Fund“, kurio pagrindinis investuotojas yra INVEGA kartu su kitais privačiais investuotojais.

Daugiau informacijos: http://www.litcapital.lt

 

Įmonės dėl investicijų gali kreiptis į rizikos kapitalo fondų valdytoją „LitCapital“.

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „ Plėtros fondas II“ ir sudariusių sutartis, “ sąrašas.

Visa priemonių statistika.