Priemonė įgyvendinta Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių

Kodėl naudinga?

Siekiant sudaryti kuo palankesnes kreditavimo sąlygas ūkio subjektams, susiduriantiems su laikinu lėšų trūkumu, ir mažinti ūkio subjektų veiklos finansinę riziką, 2020 m. buvo pradėtos teikti lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartinėms lėšoms finansuoti pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“.

Pagal šią priemonę ūkio subjektai, per paskutinius trejus metus nukentėję nuo nepalankių klimato reiškinių (šalnų, sausros, liūčių, gausaus sniego ir kt.), galėjo kreiptis dėl paskolų investicijoms finansuoti, apyvartinėms lėšoms finansuoti; bei darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti.

Priemonė sustabdyta. Paraiškos dėl finansavimo nebepriimamos.

Per priemonės įgyvendinimo laikotarpį šios finansinės priemonės teikiamomis paskolomis pasinaudojo 54 žemės ūkio subjektai, jiems buvo suteikta 1,285 mln. eurų paskolų. Vidutinė paskola vienam paskolos gavėjui – 23 795 eurų.

Kiek?

Paskolos iki 25 tūkst. eurų ne ilgesniam negu 36 mėn. laikotarpiui buvo teikiamos taikant nulines paskolų palūkanas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamai paskolos daliai, o finansų tarpininko paskolos daliai (23 proc. paskolos sumos) – taikant 8 proc. metines palūkanas. Bendra metinė palūkanų norma siekė iki 2 proc. Buvo taikomas 1 proc. nuo paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 100 eurų, paskolos administravimo mokestis.

Terminai

Naujų paskolų teikimas pagal Paskolų teikimo priemonę po 2021 m. gruodžio 31 d. nėra galimas.