Stebėtojų taryba

Stebėtojų tarybos įgaliojimai baigėsi 2022-05-17.
Šiuo metu vykdoma  INVEGOS nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atranka. Kviečiame dalyvauti!

 

Arūnas Čiulada (stebėtojų tarybos pirmininkas)

Nepriklausomas narys, UAB „Synergy Finance“ direktorius, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, Lietuvos investicijų valdytojų asociacijos valdybos narys. A. Čiulada yra įgijęs verslo vadybos ir administravimo bakalauro bei magistro laipsnį. Valdybos narys turi sukaupęs patirties įmonių veiklos strategijos formavime bei kapitalo valdyme, finansinių rodiklių analizėje, finansinių išteklių priežiūroje ir kitose srityse.

  • Paskyrimo pradžia- 2018-01-30
  • Kadencijos pabaiga – 2022-05-17

Laura Baškytė

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento Europos Sąjungos investicijų valdymo skyriaus vedėja. L. Baškytė yra įgijusi teisės bakalauro ir magistro laipsnius M. Romerio universitete. Tarybos narė yra komandos lyderė, formuojanti komandai užduotis, taip pat yra atsakinga už jų vykdymą. L. Baškytė turi patirties projektų valdyme.

  • Paskyrimo pradžia – 2019-04-08
  • Kadencijos pabaiga – 2022-05-17

Laura Garbenčiūtė-Bakienė

Nepriklausoma stebėtojų tarybos narė, UAB „Baltijos ekonomistas“ steigėja, akcininkė ir direktorė, VĮ Ignalinos atominės elektrinės Audito ir kontrolės komiteto pirmininkė, AB „Klaipėdos nafta“ nepriklausoma audito komiteto narė, VĮ „Oro uostai“ audito komiteto pirmininkė, atestuotų diplomuotų apskaitininkų asociacijos ir tarptautinio vidaus auditorių instituto narė.

Laura Garbenčiūtė-Bakienė yra įgijusi verslo administravimo bakalauro laipsnį KTU bei finansų magistro laipsnį VGTU.

Stebėtojų tarybos narė turi patirties išorės ir vidaus audite, finansų valdyme, diegiant tarptautines gerąsias praktikas vidaus kontrolės ir rizikos valdymo srityse. L. Garbenčiūtė-Bakienė taip pat turi kompetencijas, siekiant veiklos rezultatų ir veiklos efektyvinimo galimybių.

  • Paskyrimo pradžia – 2019-11-19
  • Kadencijos pabaiga – 2022-05-17

Mantas Šukevičius

Nepriklausomas narys, VĮ Valstybinių miškų urėdijos valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys, audito komiteto narys, AB „Detonas“ valdybos pirmininkas, UAB "Victory funds" direktorius.

M. Šukevičius yra įgijęs bankininkystės ir politikos mokslų bakalauro bei Europos Sąjungos studijų magistro laipsnius Vilniaus universite.

Tarybos narys yra atsakingas už rizikų valdymą, naujų procesų įdiegimą. M. Šukevičius pasižymi stipriais gebėjimais formuojant komandą, analitinėmis įžvalgomis, solidžia pokyčių valdymo, kreditavimo, rizikų valdymo, probleminių aktyvų proceso valdymo patirtimi.

  • Paskyrimo pradžia – 2018-01-30
  • Kadencijos pabaiga – 2022-05-17

Osvaldas Šmitas

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento direktorius. O. Šmitas yra įgijęs daktaro laipsnį socialinių mokslų, vadybos ir administravimo mokslo krypties doktorantūros programoje. Profesinėje srityje tarybos narys turi sukaupęs patirties darbų, susijusių su ekonomikos, investicijų, eksporto politikos įgyvendinimu, žmogiškųjų išteklių plėtros koordinavime.

  • Paskyrimo pradžia – 2019-04-08
  • Kadencijos pabaiga – 2022-05-17