Viešieji pirkimai

Norminiai dokumentai

Vykdomi viešieji pirkimai

Informaciją apie šiuo metu vykdomus viešuosius pirkimus ir (ar) techninių specifikacijų projektus galite peržiūrėti Centriniame viešųjų pirkimų portale.

Vykdomi viešieji aukcionai