Plėtros fondas II

Kodėl naudinga?

Rizikos kapitalo priemonė „Plėtros fondas II" yra skirta labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, siekiančių patekti į naujas rinkas, sektorius, kurti novatoriškus produktus arba kitaip realizuoti plėtros planus, finansavimui. Šia pagalba siekiama padidinti tokioms įmonėms skirto finansavimo pasiūlą ir sumažinti rinkoje esantį alternatyvaus finansavimo trūkumą. Įmonės galės gauti verslo plėtrai reikalingas lėšas, papildomas žinias bei reikalingus kontaktus iš investuotojo, kas padės joms augti. Bus investuojama į sparčiai augančias Lietuvos įmones, turinčias aiškią plėtros viziją, kuriančias konkurencingus, novatoriškus produktus ar paslaugas. 

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

34 mln. EUR, iš kurių:

  • 18 mln. EUR fondo valdytojų ir privačių investuotojų lėšos;
  • 16 mln. EUR valstybės lėšų, skirtų iš Europos regioninės plėtros fondo;
  • nuo 2 iki 4 mln. EUR - galima investicijų  į vieną įmonę suma.

Kaip veikia, kur kreiptis?

 „LitCapital“ investicijoms į įmones atlikti įsteigė fondą „LcX Opportunity Fund“, kurio pagrindinis investuotojas yra INVEGA kartu su kitais privačiais investuotojais.

Daugiau informacijos: http://www.litcapital.lt

 

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „ Plėtros fondas II“ ir sudariusių sutartis, “ sąrašas.

Visa priemonių statistika.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra rizikos kapitalas?

Rizikos kapitalas – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Paprastai investuojama į novatoriškas įmones (tiek pradedančias, tiek jau veikiančias), pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis.

Kitaip nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Svarbu žinoti, kad rizikos kapitalo investuotojai įsigyja nuosavybės teisę į įmonę ar jos dalį. Kartu su investicijomis, įmonės gauna tam tikras kompetencijas, žinias, patirtį.

2. Kuo skiriasi rizikos kapitalo fondai, kaip žinoti, į kokį fondą kreiptis

Skirtingi rizikos kapitalo fondai investuoja į skirtingas verslo augimo stadijas – nuo idėjos iki plėtros. Beje, verta pabandyti kreiptis ne į vieną fondą – jei vienas fondas nesusidomėjo, išlieka galimybė, kad kitam fondui jūsų idėja gali būti įdomi.

Jei turite tik perspektyvią verslo idėją arba jauną verslą, kuriam trūksta žinių ir kompetencijų, kaip jį auginti, galite kreiptis į akceleravimo fondus: „Startup Wise Guys“ arba „70 Ventures“. Šie fondai investuoja priešankstyvojoje arba ankstyvojoje verslo vystymo stadijoje.

Jei įmonė jau yra įkurta ir turite produkto prototipą arba pradėtą vystyti paslaugą, verta kreiptis į „Coinvest Capital“.

Ankstyvajame verslo plėtros etape finansavimo galima bandyti ieškoti šiuose fonduose:

Verslo angelų fondas II
Coinvest Capital
Open Circle Capital
Iron Wolf Capital
Practica Venture Capital II

Įmonės, kuriančios planus, kaip patekti į naujas rinkas arba sektorius, ar siekiančios aktyvios plėtros kitais būdais, gali kreiptis į:

Practica Venture Capital II
LcX Opportunity Fund

Baltijos regione veikiančios ir didelį augimo potencialą turinčios įmonės dėl galimų investicijų gali pasidomėti Baltijos inovacijų fondais, prie kurių įgyvendinimo yra prisijungę šie rizikos ir privataus kapitalo fondų valdytojai:

BPM Mezzanine
Karma Ventures
INVL Baltic Sea Growth Fund
KS EuVECA Livonia Partners Fund
BaltCap Growth Fund
Usaldusfond Change Ventures Fund II