MILInvest

MILInvest – rizikos kapitalo priemonė, kuria siekiama Lietuvoje skatinti eksperimentinę plėtrą, inovacinę veiklą gynybos ir saugumo srityje, investuojant į besikuriančias ir perspektyvias labai mažas, mažas ir vidutines įmones, padėti vystyti dvigubos paskirties produktų kūrimą ir gamybą, plėtoti šalies rizikos kapitalo ekosistemą. MILInvest - Gynybos investicijų fondo finansinė priemonė, finansuojama valstybės lėšomis.

Kodėl naudinga?

MILInvest rizikos kapitalo priemonė apims:

  • preakceleravimo programą, skirtą komandos ir idėjos formavimui – įvairius renginius ir veiklas, o atrinktiems programos dalyviams, turintiems idėjų ir galintiems sukurti ar kuriantiems naujus produktus gynybos sektoriuje, – mentorystės paslaugas ir finansinę pagalbą;
  • akceleravimo programą, kuri apima mokymus, konsultavimą įmonės kūrimo, komandos formavimo, teisės, lėšų pritraukimo, viešo idėjų pristatymo, pardavimo, produkto ir kitais klausimais, gynybos pramonės, technologijų ekspertų konsultacijas.  Taip pat suteiks pradines  investicijas atrinktoms labai mažoms ir mažoms įmonėms (MĮ), veikiančioms gynybos, saugumo sektoriuje;
  • rizikos kapitalo investicijas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), veikiančioms gynybos, saugumo sektoriuje.

Kas gali kreiptis?

  • Fiziniai asmenys, vystantys verslo idėjas, produktus, įskaitant dvejopos paskirties (karinės ir civilinės) gynybos sektoriuje;
  • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kuriančios, gaminančios ar teikiančios gynybos ir (ar) dvejopos paskirties (karinės ir civilinės) produktus ar paslaugas.

Dėl priemonės kviečiame kreiptis į fondų valdytoją „ScaleWolf“.

Verslo subjektų, pasinaudojusių priemone MilInvest, sudariusių sutartis, sąrašas.

Kiek?

  • 13,5 mln. Eur Gynybos investicijų fondo lėšų;
  • nepriklausomų privačių investuotojų lėšos.

Kaip veikia?

Per du rizikos kapitalo fondus:

  • ScaleWolf Accelerator  vykdys preakceleravimo, akceleravimo programas, kurių metu bus skiriamas finansavimas verslo idėjos vystymui, komandų formavimui, kompetencijų stiprinimui, taip pat bus atliekamos nedidelės pradinės investicijos;
  • ScaleWolf VC  vykdys investicijas į jau veikiančias įmones, startuolius, sukūrusius produktus ar paslaugas, norinčius patekti į kitas rinkas.