ELTIA narė

Apie Europos ilgalaikių investuotojų asociaciją (ELTIA)

Europos ilgalaikių investuotojų asociacija (ang. European Long-Term Investors Association) įkurta 2013 m. ir yra ne pelno siekianti organizacija, vienijanti 27 Europos finansines institucijas (daugiausia nacionalines skatinamojo finansavimo įstaigas, kaip asocijuotus narius – tarptautines finansų institucijas, pensijų fondus). ELTIA šiuo metu vadovauja Europos investicijų banko (EIB) prezidentas.

ELTIA siekiai

Asociacija savo veikla siekia skatinti ilgalaikes investicijas, laikantis ES tikslų ir įgyvendinamų iniciatyvų, kuriomis siekiama įveikti ekonominės krizės pasekmes (per mažą investicijų lygį, lėtą ekonomikos atsigavimą), paskatinti pažangų, tvarų bei integruotą ekonomikos ir investicijų lygio augimą, darbo vietų kūrimą.

ELTIA tikslai

  • sustiprinti bendradarbiavimą tarp ES finansinių institucijų, ilgalaikių investuotojų
  • informuoti ES institucijas apie ELTIA narių galimybes ir potencialą investuoti į ilgalaikius projektus
  • keistis informacija ir patirtimi tarp ELTIA narių ir suinteresuotų nacionalinių bei tarptautinių organizacijų
  • plėtoti ilgalaikių investicijų koncepciją ir supratimą apie jas verslo ir finansų sektoriuose
  • atstovauti ir ginti ELTIA narių interesus

ELTIA veikla

  • informuoti narius apie ES institucijų vykdomas iniciatyvas, diskusijas, priemones
  • inicijuoti ir platinti nariams vykdomus tyrimus, studijas, rengti konferencijas
  • derinti ir atstovauti bendrai narių pozicijai
  • narių vardu ir jų naudai derėtis su ES institucijomis

INVEGOS narystė ELTIA

INVEGA – asocijuotas ELTIA narys, turintis galimybę keistis pozicijomis su VIPA, kuri turi balsavimo teisę ir yra tikroji narė. Narystės ELTIAA metu INVEGA galės susipažinti su naujausia informacija, žiniomis, gerosiomis praktikomis ir atstovauti nacionalinei pozicijai ilgalaikių investicijų srityje.