Priemonė įgyvendinta Plėtros fondas I

Fondo investavimo periodas pasibaigęs.

Kodėl naudinga?

Rizikos kapitalo priemonė „Plėtros fondas I" yra skirta teikti finansinę pagalbą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, siekiančioms patekti į naujas rinkas,  sektorius ar kurti naujus produktus bei kitaip realizuoti savo plėtros planus. Priemonę valdančio rizikos kapitalo fondo kryptis – ankstyvosios stadijos investicijos į Baltijos šalyse (Lietuva, Latvija, Estija) veikiančias įmones ir su šiomis šalimis susijusius (pvz., išeivijos) verslus Europoje.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

28,5 mln. eurų, iš kurių:

  • 14,5 mln. EUR valstybės lėšų, skiriamų iš Europos regioninės plėtros fondo;
  • 14 mln. EUR  fondo valdytojų ir privačių investuotojų lėšų.

Kaip veikia?

Įmonės finansuojamos per rizikos kapitalo fondą „Practica Venture Capital II“. Pagrindinė šio fondo investavimo kryptis – ankstyvosios stadijos rizikos kapitalo investicijos Baltijos šalyse (Lietuva, Latvija, Estija) ir į su Baltijos šalimis susijusius (pvz., išeivijos, kitų sąsajų) verslus Europoje.

Daugiau informacijos: http://practica.vc

Kreiptis į rizikos kapitalo fondą „Practica Venture Capital II“.

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „ Plėtros fondas I“  ir sudariusių sutartis,  sąrašas.

Visa priemonių statistika.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra rizikos kapitalas?

Rizikos kapitalas – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Paprastai investuojama į novatoriškas įmones (tiek pradedančias, tiek jau veikiančias), pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis.

Kitaip nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Svarbu žinoti, kad rizikos kapitalo investuotojai įsigyja nuosavybės teisę į įmonę ar jos dalį. Kartu su investicijomis, įmonės gauna tam tikras kompetencijas, žinias, patirtį.

2. Kuo skiriasi rizikos kapitalo fondai, kaip žinoti, į kokį fondą kreiptis

Skirtingi rizikos kapitalo fondai investuoja į skirtingas verslo augimo stadijas – nuo idėjos iki plėtros. Beje, verta pabandyti kreiptis ne į vieną fondą – jei vienas fondas nesusidomėjo, išlieka galimybė, kad kitam fondui jūsų idėja gali būti įdomi.

Jei turite tik perspektyvią verslo idėją arba jauną verslą, kuriam trūksta žinių ir kompetencijų, kaip jį auginti, galite kreiptis į akceleravimo fondus: „Startup Wise Guys“ arba „70 Ventures“. Šie fondai investuoja priešankstyvojoje arba ankstyvojoje verslo vystymo stadijoje.

Jei įmonė jau yra įkurta ir turite produkto prototipą arba pradėtą vystyti paslaugą, verta kreiptis į „Coinvest Capital“.

Ankstyvajame verslo plėtros etape finansavimo galima bandyti ieškoti šiuose fonduose:

Verslo angelų fondas II
Coinvest Capital
Open Circle Capital
Iron Wolf Capital
Practica Venture Capital II

Įmonės, kuriančios planus, kaip patekti į naujas rinkas arba sektorius, ar siekiančios aktyvios plėtros kitais būdais, gali kreiptis į:

Practica Venture Capital II
LcX Opportunity Fund

Baltijos regione veikiančios ir didelį augimo potencialą turinčios įmonės dėl galimų investicijų gali pasidomėti Baltijos inovacijų fondais, prie kurių įgyvendinimo yra prisijungę šie rizikos ir privataus kapitalo fondų valdytojai:

BPM Mezzanine
Karma Ventures
INVL Baltic Sea Growth Fund
KS EuVECA Livonia Partners Fund
BaltCap Growth Fund
Usaldusfond Change Ventures Fund II