Kviečiame nedelsti ir teikti paraišką
Jau žinote, kuri priemonė Jums tinkama ir esate nusprendę ja pasinaudoti?
Išbandykite finansinių priemonių vedlį
Nežinote, kuri finansinė priemonė Jums būtų tinkamiausia?

Informuojame

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, kuriant konsoliduotą nacionalinę plėtros įstaigą, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra (VIVA) ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) tapo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) įmonių grupės nare.

Šiuo metu vyksta INVEGOS, VIPOS, ŽŪPGF ir VIVOS konsolidacijos procesas, kai dalis VIVOS veiklos perkeliama į INVEGĄ, o VIPA ir ŽŪPGF reorganizavimo būdu prijungiami prie INVEGOS.

Konsolidacijos metu visa INVEGOS, VIPA, ŽŪPGF ir VIVA veikla tęsiama įprastai, įsipareigojimai klientams ir partneriams išlieka, visos paslaugos nuosekliai teikiamos toliau.

                 Plačiau 

Naujienos

Statistika

Statistika, susijusi su INVEGA valdomomis finansinėmis priemonėmis