Piliečių chartija

PILIEČIŲ CHARTIJA - tai INVEGOS ir į ją besikreipiančių asmenų susitarimas ir įsipareigojimas dėl teikiamų paslaugų bei aptarnavimo kokybės.

Jus aptarnaudami mes vadovaujamės:

     

PROFESIONALUMU ir SĄŽININGUMU
Esame šiuolaikiški ir kompetentingi savo srities specialistai. Sąžiningi ir atviri savo klientams, pagarbūs sau ir kitiems.DĖMESIU ir PAGARBA
Esame dėmesingi, draugiški, padedantys ir rūpestingi. Siekiame, kad klientai, partneriai ar kolegos bendraudami su mumis jaustųsi svarbūs ir mumis pasitikėtų.


PAGARBA ĮSTATYMUI, ŽMOGUI ir JO TEISĖMS
Laikomės įstatymų, santykius su klientais ir partneriais grindžiame abipuse pagarba bei tolerancija, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religijos, socialinės padėties, lyties ar amžiaus.
     

ATSAKOMYBE ir ATSKAITOMYBE
Laikomės duotų pažadų, prisiimame atsakomybę už suteiktos informacijos teisingumą, priimtus sprendimus, veiklos rezultatų pasekmes.

NEPRIEKAIŠTINGA REPUTACIJA
Siekiame išlaikyti neprikaištingą INVEGOS ir asmeninę reputaciją.
KONFIDENCIALUMU
Saugome konfidencialią informaciją, gerbiame klientų teisę į privatumą, laikomės Konfidencialumo pasižadėjime numatytų įsipareigojimų.
     
     

 

Mes įsipareigojame:

Mes įsipareigojame:

 • Priimti Jūsų kreipimąsi Jums patogiausiu būdu.
 • Atsakyti kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 d.d.
 • Prašyti pateikti tik tuos dokumentus, kurie privalomi remiantis teisės aktais ir kurių patys neturime.
 • Atidžiai nagrinėti Jūsų siūlymus ar nusiskundimus, atsakymus pateikti aiškiai ir suprantamai.
 • Vertinti Jūsų nuomonę ir nuolat tobulėti.

Į INVEGĄ besikreipiančių asmenų prašome:

Į INVEGĄ besikreipiančių asmenų prašome:

 • Elgtis mandagiai ir pagarbiai, geranoriškai bendradarbiauti.
 • Žinoti savo teises ir pareigas.
 • Aiškiai suformuluoti savo klausimą.
 • Pasitikėti, neturėti išankstinių įsitikinimų INVEGOS atžvilgiu.
 • Duoti mums grįžtamąjį ryšį - įvertinti mūsų darbą užpildant klientų pasitenkinimo teikiamomis INVEGOS paslaugomis vertinimo anketą.

 

Jei nesilaikysime susitarimo:

 • Jūs galite apie tai pranešti.
 • Įsipareigojame išanalizuoti gautą informaciją ir Jums pageidaujant atsakyti operatyviai, bet ne vėliau kaip per 20 dienų.