Teikiamų dokumentų sąrašas (pasirinkite vieną iš nurodytų atvejų):

100 proc. palūkanų kompensacija paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu

Paraiška
„Vienos įmonės“ deklaracija
Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija
Paskolos sutarties pakeitimo kopija po paskolos atidėjimo (taikoma tik Aprašo 6.2 ir 6.3  punkte nustatytais atvejais)
Aktualus paskolos grafikas, pasirašytas finansų įstaigos
Aktualus paskolos grafikas .xls formatu
Įmonės vadovo ir (arba) verslininko įgaliojimas, suteiktas įgaliotam asmeniui, jeigu paraišką pasirašo ne vadovas
Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo kopija (teikiama tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo)
ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės institucijų lėšomis remiamo projekto sutarties arba sprendimo kopijos (taikoma, jei paskolos sutarties lėšos skirtos ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės institucijų remiamam projektui ar jo daliai finansuoti)
Finansų įstaigos pažyma apie pareiškėjo paskolos sutarties pakeitimą (taikoma tik Aprašo 6.2 ir 6.3 punkte nurodytais atvejais)

Paraiška
Dotacijos sutartis
„Vienos įmonės“ deklaracija
Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija
Paskolos sutartis ar jos kopija (-os)
Paskolos sutarties pakeitimo kopija po paskolos atidėjimo (taikoma tik Aprašo 6.2 ir 6.3  punkte nustatytais atvejais)
Aktualus paskolos grafikas, pasirašytas finansų įstaigos
Aktualus paskolos grafikas .xls formatu
Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtinta finansų įstaigos darbuotojo (gali būti kitokios formos lygiavertis dokumentas su tokiu pat turiniu (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija)
Įmonės vadovo ir (arba) verslininko įgaliojimas, suteiktas įgaliotam asmeniui, jeigu paraišką pasirašo ne vadovas
Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo kopija (teikiama tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo)
Investicinis projektas (verslo planas) (taikoma  nekilnojamojo turto pirkimo atvejais)
Nekilnojamojo turto registro išrašas arba transporto priemonės registracijos liudijimas (taikoma nekilnojamojo turto, lengvųjų automobilių ir krovinių vežimo transporto priemonių įsigijimo atvejais)
ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės institucijų lėšomis remiamo projekto sutarties arba sprendimo kopijos (taikoma, jei paskolos sutarties lėšos skirtos ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės institucijų remiamam projektui ar jo daliai finansuoti)
Finansų įstaigos pažyma apie pareiškėjo paskolos sutarties pakeitimą (taikoma tik Aprašo 6.2 ir 6.3 punkte nurodytais atvejais)

100 proc. palūkanų kompensacija paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu įmonėms, vykdančioms krovinių vežimo sausumos keliais veiklą

Paraiška
Dotacijos sutartis
Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija
Paskolos sutartis ar jos kopija (-os)
Paskolos sutarties pakeitimo kopija po paskolos atidėjimo
Aktualus paskolos grafikas, pasirašytas finansų įstaigos
Aktualus paskolos grafikas .xls formatu
Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtinta finansų įstaigos darbuotojo (gali būti kitokios formos lygiavertis dokumentas su tokiu pat turiniu (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija)
Įmonės vadovo ir (arba) verslininko įgaliojimas, suteiktas įgaliotam asmeniui, jeigu paraišką pasirašo ne vadovas
Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo kopija (teikiama tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo)
Nekilnojamojo turto registro išrašas arba transporto priemonės registracijos liudijimas (taikoma nekilnojamojo turto, lengvųjų automobilių ir krovinių vežimo transporto priemonių įsigijimo atvejais)
ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės institucijų lėšomis remiamo projekto sutarties arba sprendimo kopijos (taikoma, jei paskolos sutarties lėšos skirtos ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės institucijų remiamam projektui ar jo daliai finansuoti)
Finansų įstaigos pažyma apie pareiškėjo paskolos sutarties pakeitimą
Deklaracija dėl sunkumus patiriančios įmonės statuso pagal GBER reikalavimus
Finansinės atskaitomybės dokumentai už 2019 metus

Įprastinės dalinio palūkanų kompensavimo sąlygos

Paraiška
Dotacijos sutartis
„Vienos įmonės“ deklaracija
Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija
Paskolos sutartis ar jos kopija (-os)
Paskolos sutarties pakeitimo kopija po paskolos atidėjimo (taikoma kuomet kartu prašoma kompensuoti palūkanas ir pagal Aprašo 6.2 punkte numatytą atvejį dėl COVID)
Aktualus paskolos grafikas, pasirašytas finansų įstaigos
Aktualus paskolos grafikas .xls formatu
Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtinta finansų įstaigos darbuotojo (gali būti kitokios formos lygiavertis dokumentas su tokiu pat turiniu (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija)
Įmonės vadovo ir (arba) verslininko įgaliojimas, suteiktas įgaliotam asmeniui, jeigu paraišką pasirašo ne vadovas
Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo kopija (teikiama tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo)
Investicinis projektas (verslo planas) (taikoma  nekilnojamojo turto pirkimo atvejais)
Nekilnojamojo turto registro išrašas arba transporto priemonės registracijos liudijimas (taikoma nekilnojamojo turto, lengvųjų automobilių ir krovinių vežimo transporto priemonių įsigijimo atvejais)
ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės institucijų lėšomis remiamo projekto sutarties arba sprendimo kopijos (taikoma, jei paskolos sutarties lėšos skirtos ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės institucijų remiamam projektui ar jo daliai finansuoti)
Finansų įstaigos pažyma apie pareiškėjo paskolos sutarties pakeitimą (taikoma kuomet kartu prašoma kompensuoti palūkanas ir pagal Aprašo 6.2 punkte numatytą atvejį dėl COVID)

Dalinio palūkanų kompensavimo paraiškos pildymo instrukciją rasite čia.

Print Friendly, PDF & Email