Daliniam palūkanų kompensavimui reikalingų dokumentų sąrašas

 • Paraiška
 • Dotacijos sutartis
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (žiūrėti pildymo videoinstrukciją)
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (žiūrėti pildymo videoinstrukciją)
 • Paskolos sutartis ar jos kopija (-os)
 • Paskolos sutarties pakeitimo kopija (jeigu yra pasirašytas)
 • Finansų įstaigos pažyma apie pareiškėjo paskolos sutarties pakeitimą (jeigu yra pasirašytas)
 • Aktualus paskolos grafikas, pasirašytas finansų įstaigos
 • Aktualus paskolos grafikas .xls formatu
 • Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtinta finansų įstaigos darbuotojo (gali būti kitokios formos lygiavertis dokumentas su tokiu pat turiniu (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija)
 • Įmonės vadovo ir (arba) verslininko įgaliojimas, suteiktas įgaliotam asmeniui, jeigu paraišką pasirašo ne vadovas
 • Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo kopija (teikiama tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo)
 • Investicinis projektas (verslo planas) (taikoma nekilnojamojo turto pirkimo atvejais)
 • Nekilnojamojo turto registro išrašas arba transporto priemonės registracijos liudijimas (taikoma nekilnojamojo turto, lengvųjų automobilių ir krovinių vežimo transporto priemonių įsigijimo atvejais)
 • ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės institucijų lėšomis remiamo projekto sutarties arba sprendimo kopijos (taikoma, jei paskolos sutarties lėšos skirtos ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės institucijų remiamam projektui ar jo daliai finansuoti)

 

Print Friendly, PDF & Email