Pasirinkite aktualią Dalinio palūkanų kompensavimo rūšį:
Kas gali kreiptis? Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektas, turintis galiojančią paskolos sutartį, kuris nuo 2020 kovo 16 d. iki 2020 gruodžio 31 d. pasirašė su finansų įstaiga susitarimą dėl paskolos mokėjimų atidėjimo pagal:
 • Investicinę paskolą,
 • Finansinę nuomą (lizingą) ar
 • Apyvartinę paskolą,

išskyrus paskolas, suteiktas iš priemonių „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ arba „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ lėšų.  Indėlio pereikvojimas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija nėra laikomos paskola pagal šią priemonę.

Sąlygos, kurias SVV subjektas turi atitikti:
 • SVV subjektas nėra bankrutuojantis, restruktūrizuojamas ar likviduojamas;
 • Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra atidėtas paskolos mokėjimo laikotarpis;
 • Paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu palūkanos nebuvo padidintos;
 • Už vieną paskolos sutartį SVV subjektas gali kreiptis ne daugiau kaip du kartus.
Kiek?
 • 100 proc. paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų.
 • Maksimalus laikotarpis, už kurį gali būti taikoma 100 proc. palūkanų kompensacija, negali būti ilgesnis nei 6 mėn. paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu.
 • Maksimalus kompensavimo terminas – 2020 m. gruodžio 31 d.
 • Kompensacija gali būti taikoma 200 000 Eur de minimis pagalbos ribose.
Kaip veikia?

Norint pasinaudoti priemone reikia pateikti paraišką „Invegai“. Paskolos sutartis turi būti sudaryta su finansų įstaiga, kuri yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su „Invega“ (finansinių įstaigų sąrašas).

Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų po tinkamai pateiktų dokumentų. Po teigiamo sprendimo priėmimo palūkanų kompensacija išmokama kas mėnesį. Informaciją apie priimtą sprendimą galite rasti prisijungę prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos skiltyje „Sutartis / Sprendimai“.

 Palūkanos nekompensuojamos, jeigu:
 1. Investicinė paskola išduota verslininkui ir skirta gyvenamosios paskirties nekilnojamajam turtui vystyti: pirkti ir (ar) statyti ar jo būklei pagerinti.
 2. Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliui (-iams) įsigyti (ne komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip M1 klasės). Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas.
 3. Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos įmonių akcijoms, obligacijoms įsigyti ir kitam finansiniam turtui finansuoti.
 4. Paskolos mokėjimo atidėjimo susitarime numatyta didesnė palūkanų norma, nei taikyta prieš pasirašant atidėjimo susitarimą, palyginti su 2020 m. kovo 16 d. buvusia paskolos palūkanų norma.
 5. SVV subjekto pagrindinė veikla yra:
 • Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla, kai paskolos skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti
 • Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
 • Miškininkystė ir medienos ruoša
 • Žvejyba ir akvakultūra
 • Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba
 • Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla“
 1. Bendra vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma viršija 200 000 Eur.

Kas gali kreiptis? SVV, vykdantis krovinių vežimo sausumos keliais veiklą, turintis galiojančią paskolos sutartį, skirtą krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti, kuris nuo 2020 kovo 16 d. iki 2020 gruodžio 31 d. pasirašė su finansų įstaiga susitarimą dėl paskolos mokėjimų atidėjimo pagal:

– investicinės paskolos sutartį

– finansinės nuomos (lizingo) sutartį

Sąlygos, kurias SVV subjektas turi atitikti:
 • SVV subjektas nėra bankrutuojantis, restruktūrizuojamas ar likviduojamas
 • 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumus patiriantis
 • Paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu palūkanos nebuvo padidintos
 • Už vieną paskolos sutartį SVV gali kreiptis ne daugiau kaip du kartus
Kiek?
 • 100 proc. paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų.
 • Maksimalus laikotarpis, už kurį gali būti taikoma 100 proc. palūkanų kompensacija, negali būti ilgesnis nei 6 mėn. paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu
 • Maksimalus kompensavimo taikymo terminas – 2020 m. gruodžio 31 d. Kompensacija teikiama kaip valstybės pagalba ir gali būti sumuojama su kita nereikšminga (de minimis) pagalba 800 000 Eur ribose.
 Kaip veikia?

Norint pasinaudoti priemone reikia pateikti paraišką „Invegai“. Paskolos sutartis turi būti sudaryta su finansų įstaiga, kuri yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su „Invega“ (finansinių įstaigų sąrašas). Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų po tinkamai pateiktų dokumentų. Po teigiamo sprendimo priėmimo palūkanų kompensacija išmokama kas mėnesį. Informaciją apie priimtą sprendimą galite rasti prisijungę prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos skiltyje „Sutartis / Sprendimai“.

Kas gali kreiptis? SVV subjektas, turintis galiojančią paskolos (investicinė, apyvartinė*, finansinė nuoma (lizingas)) sutartį**. Indėlio pereikvojimas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija nėra laikomos paskola pagal šią priemonę.

*Jei suteikta apyvartinė paskola, ji turi būti suteikta iš INVEGOS administruojamų priemonių lėšų arba su INVEGOS individualia ar portfeline garantija;

**Išskyrus paskolas, suteiktas iš priemonių „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ arba „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ lėšų.

Sąlygos, kurias SVV subjektas turi atitikti:

 • SVV subjektas nėra bankrutuojantis, restruktūrizuojamas ar likviduojamas
 • Paskolos sutartis yra pasirašyta nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. Jei paraiška pateikiama INVEGAI 2020 m. liepos 1 d. ir vėliau, paskolos sutartis turi būti pasirašyta ne ankščiau kaip prieš du mėnesius iki paraiškos pateikimo INVEGAI dienos.

Kiek? 

 • iki 95 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų.
 • Maksimalus laikotarpis už kurį gali būti kompensuojamos palūkanos – 36 mėn.
 • Kompensacija gali būti taikoma 200 000 Eur de minimis pagalbos ribose.

Kaip veikia?

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką „Invegai“. Paskolos sutartis turi būti sudaryta su finansų įstaiga, kuri yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su „Invega“ (finansinių įstaigų sąrašas). Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų po tinkamai pateiktų dokumentų. Po teigiamo sprendimo priėmimo palūkanų kompensacija išmokama kas mėnesį. Informacija apie priimtą sprendimą galite rasti prisijungę prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos skiltyje „Sutartis / Sprendimai“.

Palūkanos nekompensuojamos, jeigu:

 1. Perkamas ir (ar) statomas nekilnojamasis turtas, siekiant jį parduoti (perleisti) kitiems asmenims, o ne naudoti savo veikloje;
 2. Paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliui (-iams) įsigyti (ne komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip M1 klasės). Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas;
 3. Paskolos lėšos yra skirtos įmonių akcijoms, obligacijoms įsigyti ir kitam finansiniam turtui finansuoti, kitos paskolos likučio padengimui, naujos paskolos suteikimui trečiajam asmeniui, trečiųjų asmenų įsipareigojimų padengimui, išskyrus INVEGOS administruojamose priemonėse paskolos lėšomis perfinansuotos paskolos gavėjo investicijos, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo;
 4. Jei INVEGA buvo priėmusi teigiamą sprendimą ir buvo sudariusi dotacijos sutartis dėl palūkanų kompensavimo pagal kitą dalinio palūkanų kompensavimo priemonės aprašą.
 5. SVV subjekto pagrindinė veikla yra:
 • Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla, kai paskolos skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti,
 • Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
 • Miškininkystė ir medienos ruoša
 • Žvejyba ir akvakultūra
 • Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba
 • Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla

 

 

Pildyti paraišką

Kontaktai:

8 5 210 7510

dpk2@invega.lt

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-05-15