Visuotinės dotacijos priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ paraiškų priėmimas nuo 2019 m. spalio 15 d. sustabdytas pasiekus didžiausią leistiną kvietimui skirto finansavimo sumą. Visos iki spalio 15 d. gautos paraiškos yra užregistruotos. Nesant galimybės patenkinti visų pateiktų paraiškų dėl priemonės lėšų pasibaigimo, jų vertinimai bus atliekami ir sprendimai dėl visuotinės dotacijos lėšų skyrimo priimami atsižvelgiant į konkrečios paraiškos pateikimo datą, jos automatinio registravimo eiliškumą ir priemonės lėšų likutį.

PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 „VERLlO KONSULTANTAS LT“ REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-430, 8 punkto nuostatomis, suderinus su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, skelbiame priemonės „Verslo konsultantas LT“ rezervinį projektų sąrašą. Rezervinis projektų sąrašas sudarytas pagal teigiamai įvertintų paraiškų, gautų iki priemonės „Verslo konsultantas LT“ kvietimo sustabdymo datos, t. y. iki 2019 m. spalio 15 d., registravimo INVEGOJE eilę.

Pareiškėjo pavadinimas Didžiausia galima projekto finansavimo lėšų suma
1. Mantas Giga 2000
2. UAB „Alurama“ 2000
3. MB „Inoroma“ 2000
4. MB „Rasim“ 2000
5. UAB ThinkBig LT 2000
6. MB „Viena reklama“ 2000
7. Augustė Sabestinaitė 2000
8. UAB „Elektrociklas“ 2000
9. MB „Verslo idėja“ 2000
10. MB „Daiktų dėžutė“ 2000
11. Adomas Pėkis 2000
12. MB „Išmanūs inžineriniai sprendimai“ 2000
13. UAB „Pasyvios pajamos“ 2000


Print Friendly, PDF & Email